Khám thính lực (Kỳ 3)

Chia sẻ: dongytribenh

Nhận định: THÍNH LỰC ĐỒ Đo lần lượt từng tai, kết quả ghi trên biểu đồ sức nghe bằng ký hiệu: Ký hiệu Tai phải Tai trái Đường khí 0¾0 (màu xanh) x¾x (màu đỏ) Đường xương [¾[ ]¾] đơn vị là Hz. Trục đứng là trục cường độ đơn vị là dB. Trục ngang là trục tần số - Máy thông thường phát ra các âm có tần số 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz và có thể các tần số trung gian 3000, 6000 Hz, ở các mức cường độ 0-100 dB. Máy đo sự giảm sút sức nghe so với người bình thường, 0 dB là cường độ tối thiểu...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản