Khám và theo dõi bệnh nhân chấn thương sọ não

Chia sẻ: microghost

Mục tiêu học tập: Qua bài này sinh viên có khả năng: · Trình bày thang điểm tri giác Glasgow. · Cách khám bêṇh nhân bi ̣ chấn thương sọ não (CTSN). · Nêu đươc cách theo dõi bệnh nhân CTSN trong 24 giơ đầu & những ngày sau.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản