Khẩn cấp bổ sung nước khi bị say nắng!

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Khẩn cấp bổ sung nước khi bị say nắng!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Say nắng là tình trạng tăng nhiệt độ của cơ thể do tác động của nhiệt từ nắng nóng bên ngoài. Tùy theo thân nhiệt tăng lên ít hay nhiều sẽ gây rối loạn đến các chức năng của các cơ quan như não bộ, tim, phổi, thận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khẩn cấp bổ sung nước khi bị say nắng!

  1. Kh n c p b sung nư c khi b say n ng! Say n ng là tình tr ng tăng nhi t c a cơ th do tác ng c a nhi t t n ng nóng bên ngoài. Tùy theo thân nhi t tăng lên ít hay nhi u s gây r i lo n n các ch c năng c a các cơ quan như não b , tim, ph i, th n... m c cao hơn s gây choáng và có th d n t i t vong (khi thân nhi t lên n 41 C). C n phân bi t say n ng v i s t, c hai trư ng h p u là s tăng thân nhi t, trong ó s t có nguyên nhân t bên trong cơ th do trung tâm i u ch nh nhi t c a cơ th b r i lo n. M t ngư i khi i ngoài n ng nóng s tăng thân nhi t t th p n cao do tác ng c a nhi t. giai o n u, tình tr ng này ư c bi u hi n b ng ki t s c v i các d u hi u sau: Da khô, nóng, hoa m t, ù tai, nh c
  2. u, chóng m t, bu n nôn, m t m i, l ngư i. N u không ư c x trí k p th i s ưa n tình tr ng n ng hơn như nh p th nhanh, m ch tăng, tình tr ng lú l n, không ki m soát ư c hành vi và ng t x u. Mùa hè v i nhi t tăng cao, n ng nóng gay g t nên r t d b say n ng. Khi b say n ng, c n ư c x trí càng s m càng t t. Khi th y m t ngư i ang i ngoài n ng, b ng choáng váng, m t l và sau ó ng t x u ho c có bi u hi n thi u nư c như môi, lư i khô, khát nư c, c n th c hi n ngay m t s bi n pháp nhanh chóng h ư c nhi t trong ngư i b nh nhân b ng cách ưa ngay
  3. b nh nhân vào nơi có bóng mát, c i b b t qu n áo và qu t mát cho b nh nhân, lau mát cho b nh nhân n u có th ư c (có th ngâm ho c t m cho b nh nhân trong nư c). N u b nh nhân còn t nh ho c h i t nh l i, cho b nh nhân u ng t ng ng m nư c. Trong quá trình làm mát b nh nhân, n u th y b nh nhân b l nh run thì gi m b t bi n pháp này, vì tình tr ng run l nh c a b nh nhân s làm tăng nhi t cơ th . N u b nh nhân b ngưng tim ngưng th do suy tim hay suy hô h p, th c hi n ngay phương pháp h i s c b ng hô h p nhân t o, hà hơi th i ng t mi ng - mi ng, xoa bóp tim ngoài l ng ng c. Chu n b chuy n b nh nhân n cơ s y t g n nh t. phòng tránh say n ng, chúng ta không phơi n ng quá lâu. N u công vi c c n ph i làm ngoài n ng thì ph i u ng nư c y . Không tr em ng i lâu
  4. trong xe dư i ánh n ng, mà không ch y máy i u hòa không khí.
Đồng bộ tài khoản