KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT ENZYME

Chia sẻ: lananh27109

Enzyme cellulase được tổng hợp nhiều ở Bacillus subtilis và có nhiều ứng dụng quan trọng. Trong đề tài này, chúng tôi tiến hành khảo sát các điều kiện nuôi cấy Bacillus subtilis và phương pháp tách chiết để thu nhận enzyme cellulase.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản