KHẢO SÁT HÀM SỐ QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2003-2009

Chia sẻ: th_st94

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ QUA CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2003-2009

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KHẢO SÁT HÀM SỐ QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2003-2009

Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ
KHẢO SÁT HÀM SỐ QUA CÁC KỲ THI
A. CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2003-2009
Bài 1 (2004)
Bài 2 (2006KPB)
Bài 3 (2006PB)
Bài 4 (2006BT)
Bài 5 (2007PB2)
Bài 6
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 1
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 7 (2008PB)
Bài 8 (2008BT)
Bài 9 (2008KPB2)
Bài 10 (2009BT)
Bài 11 (2008PB)
Bài 12 (2007PB)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 2
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 13
Bài 14 (2007BT)
Bài 15 (2007PB2)
Bài 16
Bài 17
Bài 18 (2009)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 3
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ
B. CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002-2009
Bài 19 (A2002)
B2002(DB1)
Bài 20 (B02_DB1)
Bài 21 (D02_DB1)
Bài 22 (A02_DB2)
Bài 23
(B03)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 4
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 24 (A03_DB1)
Bài 25 (D02_DB2)
Bài 26 (B04
Bài 27 (D04)
Bài 28 (B04_DB1)
Bài 29 (D05)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 5
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ
Bài 30 (A05_DB2)
A2006 31 (A06)
Bài
D2006 32 (D06)
Bài
D2006(DB1)(D06_DB1)
Bài 33
B2006(DB2)
Bài 34 (B06_DB2)
Bài 35 (B07)
B2007
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 6
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 36 (B07_DB1)
Bài 37 (B2008)
B2008
Bài 38 (D2008)
Bài 39
(A2008_DB1)
A2008(DB1)
Bài 40
(B2008_DB1)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 7
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 41 (D2002)
Bài 42
(B2003_DB2)
Bài 43
(D2004_DB2)
D2006(DB2) 44
Bài
(D2006_DB2)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 8
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 45 (D2007)
D2007(DB1)
Bài 46
(D2007_DB1
)
Bài 47
(D2007_DB2
)
D2008(DB1)
Bài 48
(D2007_DB2)
Bài 49
(D2007_DB2)
A2009
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 9
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

CD2008
Bài 50 (CD2008)
Bài 51 (B2002)
D2002(DB2)
Bài 52 (D2002_DB2)
A2004(DB1)
Bài 53 (A04_DB1)
Bài 54 (D05_DB1)
Bài 55 (A06_DB2)
A2006(DB2)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 10
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

A2008(DB2)
Bài 56 (A08_DB2)
Bài 57 (B2009)
B2009
D2009Bài 58 (D2009)
CD2009 9 (CĐ2009)
Bài 5
A2002(DB1)
Bài 60 (A02_DB1)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 11
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

B2002(DB2)
Bài 61 (B02_DB2)
Bài 62(A2003)
Bài
D2003
63(A2003)
Bài 64
(A03_DB1)
D2003(DB1)
Bài 65
(D03_DB1)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 12
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

Bài 66 (A03_DB2)
A2004
Bài 67 (A2004)
Bài 68 (D04_DB1)
Bài 69 (A04_DB2)
Bài 70 (B04_DB2)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 13
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

A2005
Bài 71 (A2005)
B2005 72 (B2005)
Bài
A2005(DB1)
Bài 73 (A05_DB2)
Bài 74 (B05_DB1)
Bài 75 (B05_DB2)
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 14
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ

D2005(DB2)
Bài 76 (D05_DB2)
Bài 77 (B2006)
B2006
Bài 78 (A06_DB1)
A2006(DB1)
Bài 79 (B06_DB1)
B2006(DB1)
A2007 80 (A2007)
Bài
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 15
Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ
Bài 81
(A07_DB1)
Bài 82
(A07_DB2)
Bài 83
(B07_DB1)
A2008
Bài 84 (A2008)
Bài
B2008(DB2)
85(B08_DB2)
------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản