KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.011
lượt xem
493
download

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp. 2. Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong Công ty. 3. Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên. 4. Cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ty trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP

  1. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp. 2. Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong Công ty. 3. Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên. 4. Cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ty trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động... II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Lý thuyết nhu cầu của Maslow: dù rất cổ điển nhưng vẫn không lạc hậu so với thực tế xã hội hiện nay.
  2. IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Khảo sát theo phương pháp lấy mẫu đại diện. Chọn cỡ mẫu:
  3. Tổng số mẫu khảo sát: 280 mẫu. V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản