Khảo sát thực tế kế tóan bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cty Tam Kim - 6

Chia sẻ: ttcao2

Diễn giải Dư đầu tháng Mua hàng bằng tiền mặt Mua hàng bằng TGNH Mua hàng chưa thanh toán Xuất bán hàng theo giá vốn Cộng phát sinh Dư cuối tháng Số phát sinh Nợ 1.144.898.300 Có3.009.191.040 Bảng 2.12 Sổ cái TK 156.2 SỔ CÁI TK 156.2 (Tháng 12/2008) Diễn giải Dư đầu tháng Chi phí vận chuyển, bốc xếp trả bằng tiền mặt Phân bổ cho số lượng hàng xuất bán Cộng Dư cuối tháng TK đ/ ư Số phát sinh Nợ 22.703.900 ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản