Khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chia sẻ: chuthotaidai

Tham khảo tài liệu 'khiếu nại quyết định hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản