Khoa học 4 - BỐN ANH TÀI (tt)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
106
lượt xem
4
download

Khoa học 4 - BỐN ANH TÀI (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc trôi chảy lưu loát toàn bài, Biết thuật lại sinh động cuộc chiến đấu của bốn anh tài chống yêu tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến của câu chuyện, hồi hộp ở đoạn đầu, gấp gáp hồi hộp ở đoạn tả cuộc chiến đấu quyết liệt chống yêu tinh, chậm rãi, khoan thai ở lời kết. Hiểu các từ mới, núc nác, núng thế, Hiểu ý nghĩa câu chuyện, ca ngợi, sức khoẻ, tài năng, tình đoàn kết chống yêu tinh của hai anh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học 4 - BỐN ANH TÀI (tt)

  1. Khoa h c B N ANH TÀI (tt) I. M C TIÊU : - c trôi ch y lưu loát toàn bài, Bi t thu t l i sinh ng cu c chi n u c a b n anh tài ch ng yêu tinh. Bi t c di n c m bài văn, chuy n gi ng linh ho t phù h p v i di n bi n c a câu chuy n, h i h p o n u, g p gáp h i h p o n t cu c chi n u quy t li t ch ng yêu tinh, ch m rãi, khoan thai l i k t. Hi u các t m i, núc nác, núng th , Hi u ý nghĩa câu chuy n, ca ng i, s c kho , tài năng, tình oàn k t ch ng yêu tinh c a hai anh em. II. CHU N B : - Giáo viên : Tranh minh h a, b ng ph hư ng d n c o n văn. - H c sinh : 04 câu h i ã so n.
  2. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I/ Bài cũ : - G i 03 h c sinh c bài thơ ‘’ Chuy n c - 03 h c sinh tích v loài ngư i ‘’ và tr l i 04 câu h i c và tr l i sgk. câu h i. II/ Bài m i : - GV cho HS xem tranh sgk /13 nói - 01 h c sinh ng n g n v cu c chi n u quy t li t c a t . b n anh em C u Khây v i Yêu tinh. 1. Ho t ng 1 - GV gi i thi u bài : Ph n u, truy n ca ng i s c kho , tài năng, nhi t thành làm vi c - H c sinh nghĩa c a b n anh em C u Khây , Ph n hai nghe. này s cho ta bi t s hi p l c c a b n anh em di t yêu tinh (GV ghi ) - Bây gi cô c n 06 em c thành 03 lư t, cho hai o n còn l i c a ph n hai này : Giáo viên cho 06 em c theo 3 lư t , 1 lư t 2 em ( giáo viên s a l i cho các em ). - H c sinh c - Cho 1 hs c t chú gi i ( c l p c lư t ). 1 : 6 dòng u - Phân nhóm ôi cc p. Ho t ng 2 : 2 : Ph n còn - G i 2 hs khá nh t c toàn bài. l i - Giáo viên c di n c m toàn bài. Giáo viên
  3. nói cách th hi n gi ng c( 1 : gi ng h i h p- 2 : gi ng g p gáp d n d p. Giáo viên H c sinh c: cho hs nh n gi ng m t s t : v ng teo, núc nác, núng lăn ra ng , hé c a, thò u, lè lư i, mm t th cái, gãy g n h t, qu t túi b i, hét lên, n i m - H c sinh c m, t i s m, như mưa, be b , tát nư c m cho nhau nghe m, khoét máng, quy hàng). - Sau ó, Giáo viên cho hs c th m tìm hi u bài. - H c sinh g ch t sách - Giáo viên cho l p nh n xét khen ng i khi m t s em thu t l i cu c chi n u c a 4 - Ho t ng 3 : anh em này. - Ti p theo Giáo viên g i ý tr l i câu h i và nêu câu h i b sung. - H c sinh c + Anh em C u không ư c ai giúp ? th m tr l i + Yêu tinh có phép thu t gì ? 4 câu + Thu t văn t t cu c chi n u ch ng yêu - H c sinh i tinh c a 4 anh em di n thu t l i - Giáo viên h i ti p : Vì sao 4 anh em th ng - C ng c yêu tinh ? Ý nghĩa câu chuy n này là gì ? - H c sinh tr - D n dò (Giáo viên ghi i ý theo SGK) l i - Giáo viên nói : Cu c chi n r t quy t li t và - H c sinh tr di n t ư c thì các con thi nhau ch n l i o n c di n c m nhé ! (Giáo viên hư ng - H c sinh vào o n 2 - Giáo viên ưa b ng ph vi t thu t
  4. s n t “C u không hé c a .... t i s m l i”. (1 con) - H i l i ý nghĩa bài - H c sinh tr l i - Giáo viên nh n xét ti t h c - H c sinh vi t - D n h c sinh c l i - So n trư c bài ý chính “Tr ng ng ông Sơn”. - H c sinh có th ch n o n 2 (Vì có nhi u t khó c) - H c sinh thi c di n c m 4 5 em - H c sinh ghi bài
Đồng bộ tài khoản