KHOA HỌC - ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
162
lượt xem
36
download

KHOA HỌC - ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu được chế độ ăn uống khi bị một số bệnh thông thường và đặc biệt khi bị bệnh tiêu chảy. - Biết cách chăm sóc người thân khi bị ốm. - Có ý thức tự chăm sóc mình và người thân khi bị ốm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH

  1. KHOA H C ĂN U NG KHI B B NH I-M c tiêu: - Nêu ư c ch ăn u ng khi b m t s b nh thông thư ng và c bi t khi b b nh tiêu ch y. - Bi t cách chăm sóc ngư i thân khi b m. - Có ý th c t chăm sóc mình và ngư i thân khi b m. II- dùng h c t p : - Tranh minh h c ti t h c như sgk /35, 36. - Chu n b theo nhóm :M t gói dung d ch ô-rê-dôn - B ng ph ghi 5 câu h i cho c l p cùng th o lu n. - 5 phi u ghi 5 câu h i th o lu n nhóm. - Phi u ghi các tình hu ng. III-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: B n c m th y th nào khi b b nh ? -G i 2 hs lên b ng tr l i câu h i. -2 hs lên tr l i câu h i. +Nh ng d u hi u nào cho bi t khi cơ -L p l ng nghe , b sung., nh n xét . th kho m nh ho c lúc b b nh?
  2. + Khi b b nh c n ph i làm gì? -Nh n xét , ghi i m. + H i : Em ã làm gì khi ngư i thân b m? -Hs n i ti p tr l i: +Em xoa d u , bóp u cho m . +Em l y nư c cho bà u ng . +Em l y khăn ư t p lên trán cho 2- Bài m i: em bé. -Gi i thi u: +Em un nư c lá cho m xông. Các em u r t ngoan, bi t yêu thương , +Em n u cháo cho em bé ăn…. giúp ngư i thân khi b m. Bài h c hôm nay s giúp các em bi t ch ăn -Hs l ng nghe. u ng khi b m t s b nh thông thư ng , c bi t là b nh tiêu ch y mà chúng ta hay m c ph i . -Hs m sgk.-Gv nêu: bi t ư c khi b b nh chúng ta c n có ch ăn u ng như th nào, cô s cho các em quan sát các tranh và tìm hi u các câu h i sau. *Ho t ng 1: -Hs m sgk. -GV ghi lên b ng :Ch ăn u ng khi b b nh. -Y/c hs quan sát tranh trang 34 , 35 sgk.th o lu n theo nhóm 6.
  3. -GV ính 5 câu h i lên b ng .( b ng ph ghi s n 5 câu h i ) -Y/c 2 hs c to các câu h i ính trên -Hs quan sát tranh . b ng. -2 hs c to các câu h i trên b ng, l p c th m theo. -Gv c nhóm trư ng , c thư kí. *Bư c 1 : Làm vi c theo nhóm. -Y/c nhóm trư ng i u khi n các b n trong nhóm th o lu n 5 câu h i trên .( th i gian 5 ‘) -Nhóm th o lu n (chưa ghi ra phi u *Bư c 2:Th o lu n nhóm 6 ,ghi )( 5’) phi u.(th i gian 5’ ) Gv y/c nhóm trư ng lên b c thăm câu h i. -Hs c câu h i c nhóm cho c l p nghe. -Nhóm trư ng lên b c thăm câu h i -Y/c nhóm lên trình bày ý ki n. 1-K tên các th c ăn c n cho ngư i m c -Nhóm c to câu h i c a nhóm
  4. b nh thông thư ng ? mình cho c l p cùng nghe. -Ti n hành th o lu n ( 5’) –Ghi ý ra phi u. - i di n nhóm trình bày ý ki n. 1-Khi b b nh thông thư ng ta c n 2- i v i ngư i b b nh n ng nên cho cho ngươì b nh ăn các th c ăn có ăn món ăn c hay loãng? T i sao? ch a nhi u ch t như : th t ,cá ,tr ng ,s a, u ng nhi u ch t l ng có ch a các lo i rau xanh như hoa qu , u nành. 2- i v i ngư i b m n ng nên cho ăn th c ăn loãng như cháo th t băm 3- i v i ngư i không mu n ăn ho c ăn nh , cháo cá , cháo tr ng , u ng quá ít nên cho ăn như th nào? nư c cam v t , nư c chanh , sinh t …T i vì nh ng th c ăn này làm 4- i v i ngư i b nh c n ăn kiêng thì cho ngư i b nh nu t . không làm nên cho ăn như th nào? cho ngư i b nh s h i. 3- i v i ngư i m không mu n ăn ho c ăn quá ít thì ta nên d dành , 5-Làm th nào ch ng m t nư c cho ng viên h và cho ăn nhi u b a b nh nhân khi b tiêu ch y, c bi t là trong m t ngày. tr em? 4- i v i ngư i b nh c n ăn kiêng thì tuy t i ph i cho ăn theo hư ng d n c a bác sĩ. -Nh n xét, t ng h p ý ki n c a nhóm. 5- ch ng m t nư c cho b nh nhân -G i 2 hs c m c b n c n bi t trong tiêu ch y , c bi t là tr em ph i cho
  5. sgk. ăn bình thư ng , ch t ngoài ra cho u ng dung d ch ô-rê-dôn., u ng Gv chuy n ý sang ho t ng 2: nư c cháo mu i. +Gv nêu :các em ã bi t ch ăn u ng -L p l ng nghe , nh n xét , b sung. cho ngư i b b nh v y bây gi các em th c hành chăm sóc ngư i b nh b tiêu ch y th nào. -2 hs c m c b n c n biét trong sgk -Gv cho ho t ng nhóm 6 . -Y/c hs nh n các dùng ã chu n b . -Hs l ng nghe. -Y/c m i nhóm xem kĩ hình minh ho -Ho t ng nhóm 6. và ti n hành th c hành phân vai d ng l i -Nhóm trư ng lên nh n dùng cho cách chăm sóc ngư i b nh b tiêu ch y. nhóm. -Y/c nhóm lên trình bày . -Nhóm trư ng hư ng d n quan sát hình, + Nhóm 1, 3 quan sát hình 4 , 5.xong d ng l i ti u ph m +Nhóm 2,5 quan sát hình 6., nêu l i cách pha dung d ch ô-rê-dôn phân vai,d ng k ch l i ho c th o lu n nêu cách chăm sóc ngư i b b nh. -Nhóm lên trình bày.
  6. +Nhóm 4, 6 quan sát hình 7, nêu l i cách + Nhóm 1, 3 : s m vai óng k ch. n u cháo mu i. -L p theo dõi ,nh n xét . + Nhóm 2 , 5:Cho nư c vào c c v i lư ng v a u ng .Dùng kéo s ch c t u gói dung d ch và vào c c có nư c . L y thìa khu y u cho tan ô- rê-dôn và cho ngư i b nh u ng. + Nhóm 4, 6 :Ta cho m t n m g o, m t ít mu i và 4 bát nư c vào n i , un nh l a n khi th y g o n bung ra thì dùng thìa ánh loãng và -Gv ch t l i : Ngư i b tiêu ch y m t r t múc ra bát , ngu i d n r i cho nhi u nư c . Do v y ngoài vi c ngư i ngư i b tiêu ch y u ng. b nh v n ăn bình thư ng , ch t dinh dư ng chúng ta c n cho h u ng thêm Ngoài ra còn cho ngư i b nh ăn nư c cháo mu i và dung d ch ô-rê-dôn nh ng th c ăn có ch t b như: cá , ch ng m t nư c. tr ng , rau xanh ,hoa qu . 3-C ng c và d n dò : .- L p theo dõi và nh n xét. Trò chơi: Em t p làm bác sĩ. -Hs l ng nghe. -GV cho hs lên s m vai di n k ch th hi n cách chăm sóc em bé b b nh b tiêu ch y khi không có b m nhà. -B n thân b au b ng tiêu ch y trong khi b m không có nhà , em t chăm sóc mình và n lúc b m v nghe em k l i .B m khen em.
  7. -Gv tuyên dương ,khen thư ng. -Hs chơi di n k ch ti u ph m. *Ho t ng két thúc: -L p theo dõi nh n xét nhóm nào di n hay nh t . -T ng k t bài và giáo d c tư tư ng : Qua bài h c hôm nay các em ã bi t các th c ăn và nư c u ng cho ngư i b b nh ng th i cũng ã h c ư c cách chăm sóc .V y các em v nhà th c hi n giúp b m chăm sóc em bé ho c ông bà mình. ho c b n thân mình m i khi b m b m yên tâm công tác. -Nh n xét ti t h c -D n v nhà ôn bài , h c thu c m c B n -Hs l ng nghe. c n bi t.
Đồng bộ tài khoản