KHOA HỌC - BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
23
download

KHOA HỌC - BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học HS có thể: +Nêu được những biểu hiện của cơ thể khi bị bệnh. +Nói ngay với cha mẹ hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu không bình thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH

  1. KHOA H C B N C M TH Y TH NÀO KHI B B NH I /M C TIÊU : Sau bài h c HS có th : +Nêu ư c nh ng bi u hi n c a cơ th khi b b nh. +Nói ngay v i cha m ho c ngư i l n khi trong ngư i c m th y khó ch u không bình thư ng. II /CHU N B : Hình minh ho trang 32, 33 SGK B ng ph . Phi u h c t p III /HO T NG D Y H C : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ +Em hãy k tên các b nh lây qua 3 HS tr l i ư ng tiêu hoá và nguyên nhân gây ra các b nh ó?
  2. +Nêu cách phòng b nh lây qua ư ng tiêu hoá? +Em ã làm gì phòng b nhlây qua ư ng tiêu hoá cho mình và cho m i ngư i? GV nh n xét ghi i m 3 Bài m i: Các em ã bi t nguyên nhân và cách phòng b nh ư ng tiêu hoá,còn nh ng b nh thông thư ng thì có d u hi u nào nh n bi t.Chúng ta cùng h c bài hôm nay bi t i u ó. GV ghi lên b ng GV treo tranh Yêu c u HS x p các hình có liên quan v i nhau thành 3 câu chuy n. M i câu chuy ncó 3 tranh th hi n Hùng lúc HS nh c l i kho ,lúc b nh ,lúc ư c ch a b nh HS quan sát và th o lu n nhóm +K l i câu chuy n ó cho m i ngư i i di n nhóm trình bày câu chuy n nghe v i n i dung mô t nh ng d u hi u cho em bi t khi Hùng kho và Nhóm 1:Câu chuy n g m tranh1,4 ,8. khi b b nh Hùng i h c v th y có m y khúc mía m mua trên bàn.Hùng dùng răng
  3. xư c mía vì th y răng c a mình ch c. Ngày hôm sau c u th y au răng ,l i sưng to không ăn ư c.Hùng nói v i m vàm ã ưa Hùng i khám Nhóm 2 :Câu chuy n g m tranh 6,7,9 Hùng ang t p n n ô tô b ng t sân thì bác hai i ch v và cho Hùng qu táo. C u ta cho vào mi ng ăn ngay. T i n Hùng b au b ng và i tiêu ch y.Hùng li n nói v i m và m cho Hùng u ng thu c Nhóm 3 :G m các tranh 2,3,5. Chi u mùa hè tr i oi b c,Hùng á bóng xongli n i bơi cho kho . T i nc u nh y mũivà b s mũi.M c p nhi t th y c u b s t cao.M li n ưa Hùng i khám b nh GV nh n xét L p nh n xét b sung. Chuy n ý: Còn các em c m th y trong ngư i như th nào khi b b nh hãy trao i cùng các b n HS c và tr l i các câu h i trên b ng HS tr l i . Ví d
  4. +Em ã t ngb b nh gì? +Em ã b b nh tiêu ch y. +Khi b b nh em c m th y trong +Khi ó b ng au d d i.mu n i ngư i như th nào? ngoài liên t c,cơ th m t m i, không mu n ăn gì c . +Em ph i báo ngay v i b m ho c +Khi th y cơ th có nh ng d u hi u th y cô, ngư i l n. Vì m i ngư i s b b nh em ph i làm gì? T i sao ph i bi t cách giúp em kh i b nh làm như v y? L p nh n xét GV nh n xét và ch t l i ý úng Trò chơi: GV phát cho m i nhóm m t t gi y ghi tình hu ng Yêu c u các nhóm óng vai các nhân Các nhóm th o lu n và t p óng vai: v t trong tình hu ng ó ngư i con nói v i ngư i l n nh ng bi u hi n c a b nh Nhóm1: nam b au b ng Nhóm 1: HS 1 :M ơi , con b m! HS 2 :Con th y trong ngư i th nào? HS 1:Con th y au b ng i ngoài nhi u l n ngư i m t l m HS 2 :Con b tiêu ch y r i, m l y
  5. thu c cho con u ng Nhóm 2 Nhóm 2 : B c nói:M ơi,conb s mũi h t hơi và au rát c h ng.Con b c m cúm hay B c th y mình s mũi c h ng au sao m . Nhóm 3: M ơi, con b sâu răng r i .Con ánh răng th y ch y máu và hơi au bu t trong k răng m . Nhóm 3:Sáng d y ánh răng Nga th y răng ch y máu và hơi au. Nhóm 4: Linh s g i i n cho b m ho c sang nh bác hàng xóm giúp . Nhóm 4Em ang chơi v i em bé.B ng em bé khóc to lên ngư i và tay chân nóng b m không có nhà em s làm gì? GV nh n xét D n v nhà h c thu c m c b n c n bi t chu n b bài sau
Đồng bộ tài khoản