KHOA HỌC - NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
12
download

KHOA HỌC - NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Phân biệt được nước trong và nước đục bằng cách quan sát và thí nghiệm -Giải thích tại sao nước sông,hồ thường đục và không sạch . -Nêu đặc điểm chính của nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

  1. KHOA H C (Ti t 25 ) NƯ C B Ô NHI M I-/ M C TIÊU: Sau bài h c ,HS bi t : -Phân bi t ư c nư c trong và nư c c b ng cách quan sát và thí nghi m -Gi i thích t i sao nư c sông,h thư ng c và không s ch . -Nêu c i m chính c a nư c. II-/ DÙNG D Y H C : -Hình trang 52 ,53 SGK . -D n HS chu n b theo nhóm : +M t chai nư c h ,ao ,m t chai nư c gi ng ho c nư c máy. +Hai chai không +Hai ph u l c nư c ; bông l c nư c
  2. III-/ HO T NG D Y -H C : T/gian Ho t ng d y Ho t ng h c A-/ Ki m tra bài cũ : H i:+Em hãy nêu vai trò c a nư c 2 HS ttr l i câu h i iv i i s ngc a ngư i , ng v t ,th c L p nh n xét v t? + Nư c có vai trò gì trong s n xu t nông nghi p và công nghi p ? Cho ví d : GV nh n xét và cho i m 2 HS c B-/Bài m i :Gi i thi u Làm th nào bi t ư c âu là -Nhóm trư ng ki m nư c s ch âu là nư c b ô nhi m .Chúng ta tra báo cáo cùng Tìm hi u bài h c Nư c b ô nhi m chu n b d ng c Ho t ng 1:Tìm hi u v m t s c i m c a nư c trong t nhiên . -HS quan sát hình 52 SGK Bư c 1:T ch c và hư ng d n GV chía nhóm và ngh các nhóm trư ng báo cáov vi c chu n b dùng -HS quan sát quan sátvà làm thí nghi m . Gi i thích :Nư c GV yêu c u HS c m c quan sát và trong hơn vì ch a ít ch t th c hành trang 52 SGK bi t cách làm không tan ,nư c sông c
  3. Bư c 2:Làm vi c theo nhóm hơn vì ch a nhi u ch t không tan a-/HS quan sát 2 chai nư c C nhóm th o lu n ưa ra cách gi i thích . -HS rút ra k t lu n nư c sông c hơn nư - -2 i di n c a nhóm s dùng gi ngvì ch a nhi u ch t 2 ph u l c nư c vào 2 chai không không tan - C nhom cùng quan sát 2 mi ng bông v a l c HS tr l i câu h i - +C nhóm rút ra k t lu n GV ch t ý L ng nghe Bư 3: ánh giá GV yêu c u HS tìm nguyên nhân ,xem ti n trình làm vi c . HS c Yêu c u i di n các nhóm tr l i câu h i: +T i sao nư c sông,ao,h ho c nư c ã dùng r i thì c hơn nư c gi ng,nư c mưa HS i n vào m u K t lu n : Nư c sông ,ao, h ho c nư c ã dùng r i thư ng b l n nhi u t ,cát, c bi t nư c sông có nhi u phù sa nên chúng thư ng b v n c.
  4. Chuy n ý : Các nhóm trình bày Ho t ng 2:Xác nh tiêu chu n L p nh n xét ánh giá nư c b ô nhi mvà nư c s ch Bư c 1:GV yêu c u các nhóm các nhóm th o lu n và ưa ra các tiêu chu n v nư c s ch và nư c b ô nhi m Bư c 2 :Làm vi c theo nhóm HS ghi theo m u sau Tiêu Nư c Nư c chu n b ô nhi m s ch ánh giá 1.Màu Bư c 3:Trình bày và ánh giá i di n các nhóm treo k t qu c a nhóm mình lên b ng -GV yêu c u HS m
  5. sách trang 53 ra i chi u .Các nhóm t ánh giá GV nh n xét và khen nhóm có k t qu úng K t lu n :Như m c b n c n bi t trang 53 SGK C ng c -d n dò Chu n b bài sau :Nguyên nhân làm nư c b ô nhi m .
Đồng bộ tài khoản