KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Chia sẻ: fordec

+ Củng cố kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên dưới dạng sơ đồ. + Vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên. + Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nước xung quanh mình.

Nội dung Text: KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

KHOA H C

SƠ VÒNG TU N HOÀN C A NƯ C
TRONG THIÊN NHIÊNI / M C TIÊU :

+ C ng c ki n th c v vòng tu n hoàn c a nư c trong thiên nhiên
dư i d ng

sơ .

+ V và trình bày sơ vòng tu n hoàn c a nư c trong thiên nhiên.

+ Có ý th c gi gìn v sinh môi trư ng nư c xung quanh mình.

II / CHU N B :

+ Tranh minh ho .

III / HO T NG D Y H C:


Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò


1 / Ki m tra bài cũ:

H i:+Mây ư c hình thành như 3 HS tr l i
th nào?

+ Hãy nêu s t o thành tuy t?

+ Trình bày vòng tu n hoàn c a
nư c trong thiên nhiên?

GV nh n xét ghi i m

2 Bài m i:

GV ghi lên b ng
HS nh c l i
Ho t ng 1:

Vòng tu n hoàn c a nư c trong
thiên nhiên

HS quan sát tranh1 gv treo

HS th o lu n nhóm
+ Nh ng hình nào ư c v trong
sơ ? + Sơ v (HS tr l i)

+Sơ trên mô t hi n tư ng gì?


+ Sơ trên mô t hi n tư ng bay
hơi , ngưng t , mưa c a nư c.
+ Hãy mô t l i hi n tư ng ó?

+ Nư c t su i, làng m c ch y ra
sông, bi n. Nư c bay hơi bi n
thành hơi nư c. Hơi nư c liên k t
v i nhau t o thành nh ng ám
mây tr ng. Càng lên cao càng l nh,
hơi nư c ngưng t l i thành nh ng
ám mây en n ng trĩu nư c và rơi
xu ng t o thành mưa. Nư c mưa
ch y tràn lan trên ng ru ng sông
ngòi và l i b t u vòng tu n hoàn.
HS lên v :

Mây en ------- -Mây tr ng

G i i di n trình bày HS b sung.

H i: Em nào có th vi t tên th c a Mưa Hơi nư c
nư c vào hình v mô t vòng tu n
hoàn c a nư c?

NƯ C

HS ho t ng nhóm ôi.


GV nh n xét tuyên dương

Ho t ng 2:

Em v sơ vòng tu n hoàn c a
nư c trong t nhiên:
Th o lu n và v sơ , tô màu.

+ HS th o lu n nhóm ôi.
+ Các ôi lên trình bày .

+ GV treo hình 2. HS quan sát và
v . Yêu c u tranh ph i có 2 mũi tên
và các hi n tư ng: bay hơi, mưa,
ngưng t .
GV nh n xét nhóm v p, úng.

Ho t ng 3:

Trò chơi: óng vai.

Tâm và Tùng i h c v nhìn th y
ng nư c th i c a m t gia ình b
ch y ra ư ng.Theo em câu
chuy n gi a hai b n di n ra như
th nào? ..Hãy óng vai c a hai
b n ó.

GV nh n xét.

3 C ng c , d n dò:

Nh n xét, tuyên dương.D n v nhà
v la sơ vòng tu n hoàn c a
nư c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản