KHOA HỌC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Trình bày về tác dụng của năng lượng gió, năng lượng nước chảy trong tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Kể ra những thành tựu trong việc khai thác để sử dụng năng lượng gió, năng lượng nước chảy. 3. Thái độ: khoa học.

Nội dung Text: KHOA HỌC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY

 

  1. KHOA HỌC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày về tác dụng của năng lượng gió, năng lượng nước chảy trong tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Kể ra những thành tựu trong việc khai thác để sử dụng năng lượng gió, năng lượng nước chảy. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thcih1 tìm hiểu khoa học. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: - Chuẩn bị theo nhóm: ống bia, chậu nước. - Tranh ảnh về sử dụng năng lượng của gió, nước chảy. - Học sinh : - SGK. III. Các hoạt động:
  2. TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Sử dụng năng lượng của chất đốt (tiết - Học sinh tự đặt câu hỏi, 2). học sinh khác trả lời.  Giáo viên nhận xét. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy. 30’ Hoạt động nhóm, lớp 4. Phát triển các hoạt 10’ động:  Hoạt động 1: Thảo luận về năng lượng của gió. Mục tiêu: Giúp Hs tìm ra những ví dụ trong đời - Các nhóm thảo luận.
  3. sống có sử dụng năng - Vì sao có gió? Nêu một lượng của gió. số ví dụ về tác dụng của Phương pháp: Thảo năng lượng của gió trong luận, thuyết trình. tự nhiên. - Con người sử dụng năng → Giáo viên chốt. lượng gió trong những công việc gì? - Liên hệ thực tế địa phương. 10’ - Các nhóm trình bày kết quả. Hoạt động nhóm, lớp.  Hoạt động 2: Thảo - Các nhóm thảo luận. luận về năng lược của nước. - Nêu một số ví dụ về tác Phương pháp: Thảo dụng của năng lượng của nước chảy trong tự nhiên. luận, đàm thoại. - Con người sử dụng năng
  4. lượng của nước chảy trong những công việc gì? - Liên hệ thực tế địa phương. - Các nhóm trình bày kết quả. 10’ - Sắp xếp, phân loại các tranh ảnh sưu tầm được cho phù hợp với từng mục của bài học. - Các nhóm trình bày sản  Hoạt động 3: Củng cố. phẩm. 1’ - Cắt đáy một lon bia làm tua bin. - 4 cánh quạt cách đều nhau. - Đục cái lỗ giữa đáy lon xâu vào đó một ống hút, dội nước từ trên xuống
  5. vào cánh tua bin để làm quay tua bin. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài + học ghi nhớ. - Chuẩn bị: “Sử dụng năng lượng điện”. - Nhận xét tiết học.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản