Khoảnh khắc thành tích học tập giảm sút

Chia sẻ: hoahong1209

Trong môi trường cạnh tranh chọn lựa, người thích nghi mới tồn tại. * Nếu chỉ lấy hưởng thụ vật chất làm thước đo giá trị đời người, há chẳng phải là bất cứ ai có máy điều hòa nhiệt độ và TV màu đều có giá trị hơn Khổng Tử, Aristotle và Washington chăng? * Mọi tội ác đều bắt nguồn từ vô tri. Điều đau đầu nhất của đa số học sinh có lẽ là ở chỗ thành tích học tập khi lên khi xuống. Bất kể là ở Tiểu học, Trung học hay Đại học đều...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản