Khoảnh khắc thành tích học tập giảm sút

Chia sẻ: hoahong1209

Trong môi trường cạnh tranh chọn lựa, người thích nghi mới tồn tại. * Nếu chỉ lấy hưởng thụ vật chất làm thước đo giá trị đời người, há chẳng phải là bất cứ ai có máy điều hòa nhiệt độ và TV màu đều có giá trị hơn Khổng Tử, Aristotle và Washington chăng? * Mọi tội ác đều bắt nguồn từ vô tri. Điều đau đầu nhất của đa số học sinh có lẽ là ở chỗ thành tích học tập khi lên khi xuống. Bất kể là ở Tiểu học, Trung học hay Đại học đều...

Nội dung Text: Khoảnh khắc thành tích học tập giảm sút

99 Khoảnh Khắc Đời Người

7- Khoảnh khắc thành tích học tập giảm sút* Trong môi trường cạnh tranh chọn lựa, người thích nghi mới tồn tại.


* Nếu chỉ lấy hưởng thụ vật chất làm thước đo giá trị đời người, há

chẳng phải là bất cứ ai có máy điều hòa nhiệt độ và TV màu đều có giá trị

hơn Khổng Tử, Aristotle và Washington chăng?


* Mọi tội ác đều bắt nguồn từ vô tri.


Điều đau đầu nhất của đa số học sinh có lẽ là ở chỗ thành tích học tập

khi lên khi xuống. Bất kể là ở Tiểu học, Trung học hay Đạ i học đều như vậy.

Trái tim của thày giáo đối với học sinh, phụ huynh đối với con cái lúc nào

cũng như ở trên đầu, có thể cũng có không ít đặt trên thành tích học tập lên

xuống.


Việc này mặc dù có chút phiến diện, nhưng lại c ũng có phần đành

chịu vậy. Để có thể tiếp nhận sự nghiệp vĩ đại cả i tạo xã hộ i từ trong tay

những người đi trước, tiếp tục làm rạng rỡ, để bạn sẽ có một cu ộc đời thoải
mái, trước khi bước vào xã h ội tham d ự vào cuộc cạnh tranh của cuộc sống

bạn cần phải có đầy đủ bản lĩnh c ủa mình, học tập những kiến thức văn hóa

khoa học người trước để lại, đây là sự tích lũy vốn của đời người!


Có lẽ cha mẹ bạn đã tích lũy đủ của cải có thể cung cấp cho bạn thảnh

thơi suốt đờ i, nhưng vốn liếng này là tồn tại hư ảo, nó thật ra không thể thay

thế sự vận động của bản thân bạn đối với vận mệnh cuộc đời. Bản thân mình

không có một khả năng nào ch ỉ dựa vào tích lũy của người trước để tiêu ma

năm tháng, đời ngườ i như thế thật quá bi thả m, quá đáng tiếc. Xưa nay ở

trong và ngoài nước chưa hề có một cuộc đời như thế có thể phát ra được

một chút hào quang.


Trong môi trường cạnh tranh chọn lựa, chỉ những ai thích nghi mới có

thể tồn tại.


Bạn đến với đời xin chớ nên không chọn lựa, cần phả i có bản lĩnh mới

được. Cuộc cạnh tranh giữa người với ngườ i trong xã hội hiện đại diễn ra

ngày càng quyết liệt, thực chất của cuộc cạ nh tranh là sự vật lộn của trí tuệ,

tri thức và tài năng. Xã hội càng văn minh càng đòi hỏi tri thức văn hóa khoa

học càng nhiều. Bạn không thể có bất cứ tâm lý may rủi nào, cho rằng vận

mệnh có thể bật đèn xanh cho một người không có bản lĩnh, cho rằng cơ hội

của đời người sẽ chiếu cố đến “bị thịt” vừa ngu dốt, vừa không năng lực.
Bạn muốn thành công không? Bạn có muốn có một cuộc đời lóe sáng

không? Thế thì bạn sẽ b ước bước đi đầu tiên chắc chắn - hấp thu hàng loạt

những tri thức văn hóa khoa học. Việc này cũng giống như việc chuẩn bị

hành trang cho cuộc đi xa, cũng giống như các chiến sĩ trước giờ xuất chinh

phải lau kỹ khẩu súng của mình, chuẩn bị đầy đủ đạn dược. Bạn muốn cuộc

đời tương lai trên đường đi được thoải mái, hả hê và có ý nghĩa không? Thế

thì ngay từ chặng đường đầu tiên, bạn phả i chăm chỉ học tập, quyết chí phấn

đấu học hành nhé!


Trước mắt phả i chăng có thuyết học đại h ọc kiếm tiền ít, học tiểu học

lại kiếm nhiều tiền đó sao? Tại sao bạn phải khắc khổ học hành, tạ i sao bạn

phải vất vả để đi tìm kiến thức? Đúng là có người chữ ngh ĩa không đủ nhét

đầy một túi, ch ỉ dựa vào vận khí nhất thời, trong thuơng trường đã vét được

hàng bó bạc khổng lồ, được hưởng thụ vật chất hậu hĩnh. Song có một số

giáo sư kỳ cựu đọc sách đến bạc đầu mà vẫn sống trong những căn nhà nhỏ

hẹp nghèo túng đến chán nản. Cần biết rằng, đây chẳng qua ch ỉ là hiện

tượng đặc thù ở thời kỳ quá độ của cả chế xã hội dao động lớn, thay đổi lớn,

chứ không phả i là hiện tượng bình thường. Cùng với s ự tiêu tan các cơn đau

của xã hội, cùng với việc sửa đổi các cơ chế cho phù hợp, hiện tượng này sẽ

tự nhiên tiêu tan. Như gió xuân được ý, thắng lợ i cuối cùng sẽ thuộc về

những người có bản lĩnh siêu quần. Hơn nữa, giá tr ị đời người thật ra không
thể dùng số lượng tiền bạc để làm thước đo. Nếu như bạn chỉ xem ý nghĩa

cuộc đời là tiền bạc, là hưởng thụ vật chất, như thế thì thật là quá bất hạnh.

Một người dù cho được hưởng thụ đời sống vật chất sung túc, mà lạ i chỉ như

là một chiếc “bị th ịt”, về lĩnh vực tinh thần vô cùng phong phú của loài

người chỉ là một người mù tịt, một ngườ i lỗ mãng, như thế thì liệu anh ta có

thể thật sự thể hiện được hạnh phúc của đời người được bao nhiêu? Đời

người của anh ta thật sự có được giá trị bao nhiêu? Nếu như chỉ lấy hưởng

thụ vật chất làm thước đo giá trị đời người, há chẳng phải là bất cứ người

nào có máy điều hòa nhiệt độ và TV màu đều có giá trị hơn Khổng Tử, hơn

Aristotle, hơn Washington chăng?


Socrates hay tôn sùng 3 câu nói nhất, một trong ba câu đó là: “Mọ i tội

ác đều bắt nguồn từ vô tri”.


Một trong bốn chân lý lớn của đạo Phật là: Nguyên nhân của đau khổ

là ở chỗ vô tri.


Bạn đang thuộc độ tuổi đi tìm tri thức. Lúc này, bạn cần phải vứt bỏ

màng che. Thành tích học tập giảm xuống thật ra không phải vì bạn ngu

xuẩn. Bất cứ lúc nào bạn đều không nên nói những câu làm cho mình cụt

hứng. Mãi mãi không nên nói thất bạ i là một trong những chiến lược cơ bản

nhất của đời người.
Giá như có thầ y giáo hoặc gia trưởng thô bạo nào đó tùy tiện chửi bạn

ngu xuẩn, nói bạn không thể có triển vọng, bạn phả i dũng cả m gạt đi, một

giây cũng không giữ lại trong lòng lời nói đó. Trên đời này, ngườ i mà bản

tính ngu xuẩ n đến nỗ i không hoàn thành được nhiệm vụ học tập thông

thường là cực kỳ hiếm thấy, ngược lại tất cả mọi người đều chưa khai thác

đầy đủ tiề m năng trí tuệ của họ. Khoa học hiện đại đã ch ỉ rõ, nếu như có

người khai thác được một phần vạn tiềm năng trí tuệ của anh ta thì đã là việc

phi thường rồi. Dựa vào chất xám của bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập bình

thường sẽ không thể có bất cứ vấn đề gì. Thành tích bị giảm sút chắc chắn

có nh ững nguyên nhân khác.


Hoặc là bạn khi học ở Tiểu học thành tích thường không tốt, sau khi

vào Trung học và Đại học do tuổi tác lớn lên, tinh lực phân tán, lòng dạ rẽ

ngang, thời gian và tâm tư dùng cho học tập giảm sút lớn nên thành tích bị

sút kém. Lúc này bạn phải cân nhắc tỉ mỉ lợi hại được mất, vứt bỏ một số

việc không có ý nghĩa hoặc tạm thời ý nghĩa không lớn đối với bạ n, tập

trung tâm lực vào việc học tập.


Hoặc là cá tính của bạn đang phát triể n về h ướng khác thường, thậm

chí có diễn biến ở mức độ nào đó không thích hợp với sinh hoạt ở nhà

trường bình thường, từ đó mà thành tích sút kém. Lúc này bạn có thể đi xin
lời chỉ dẫn của chuyên gia và thầy thuốc về phương diện tâm lý, hoặc tự

mình học một số kiến thức về mặt này, từ đó tự giác hiệ u chỉnh lại cá tính

không tốt và hành vi không tốt của bạn, kịp thời phát triển tinh thần và thân

thể lành mạnh, thành tích học tập có thể tự nhiên sẽ đi lên.


Hoặc là phương pháp học tập của bạn không thích hợp, chỗ vốn cần

phải bỏ chút công phu thì lại bỏ qua không chú ý. Chỗ vỗn không cần phải

bỏ công phu thì trái lạ i phí rất nhiều thì giờ, mất sức quá nhiều, từ đó làm

cho thành tích giảm sút. Lúc này bạn có thể trao đổi với thày giáo và bạn bè,

tìm được phương pháp học tập chính xác, phố i hợp một cách khoa học thời

gian học tập của bạn.


Hoặc là bạn học lệch nghiêm trọng, chỉ thích học một hai môn nào đó,

còn các môn khác không hào hứng học nên thành tích giảm sút. Lúc này bạn

có thể cân nhắc lợ i hại lại lần nữa, bình tĩnh suy nghĩ lại về mình, xem mình

phải chăng đích thực ở một số mặt nào đó có ưu thế đặc biệt và tiền đồ phát

triển tố t đẹp. Nếu là như vậ y, bạn có thể trên cơ sở giành được tri thức toàn

diện, ở một mặt nào đó khai thác mạnh mẽ , giành được thành công. Nếu

không thì bạn phải thận trọng chọn lọc để tránh sau này hối hận.


Hoặc là thân hình bạn yếu đuối, trong đời sống học tập liên tục mắc

bệnh mỏ i mệt mạn tính, hễ mở vở ra đã đau đầu, nằm ngồ i không yên, từ đó
mà thành tích học tập giảm sút. Lúc này bạn phải tăng cường rèn luyện tăng

cường thể chất, giành được thành tích học tập nâng cao.


Hoặc là còn có rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân hoặc rõ ràng hoặc

khó nhận thấy, hoặc bản thân đã biết hoặc còn ch ưa biết dẫn đến thành tích

học tập sút kém. Tóm lại là khi thành tích học tập giảm sút, bạn cần phải

kiên định lòng tin, chủ yếu d ựa vào sức của chính bạn để làm xoay chuyển

cục diện.


Bạn chắc chắn là bằng lòng gạt bỏ tất cả mọ i trở ngại để trong đời

sống học tập được nhẹ nhàng và thoải mái.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản