Khối lượng riêng của một số chất

Chia sẻ: dvcthth

Tài liệu ôn tập môn hoá tham khảo về bảng hệ thống khối lượng riêng của một số chất gồm có tên hoá chất, nồng độ %, và khối lượng riêng d của hoá chất đó. Tài liệu ôn thi chỉ mang tính chất tham khảo.

Nội dung Text: Khối lượng riêng của một số chất

Hóa chất Nồng độ d Hóa chất Nồng độ d
% %
1 1.007 1 1.0094
2 1.0148 2 1.0203
4 1.0316 4 1.0425
6 1.0486 6 1.0652
8 1.0659 8 1.0884
10 1.0835 10 1.1122
Na2SiO3
12 1.1015 12 1.1365
14 1.1198 14 1.1613
16 1.1386 16 1.1866
CaCl2
18 1.1578 18 1.2123
20 1.1775 20 1.2385
22 1.1968 26 1.3204
24 1.2175 18 1.210
26 1.2382 NaOH 20.6 1.231
28 1.2597
30 1.2816 1 1.006
35 1.3373 2 1.013
40 1.3957 3 1.02
KMnO4
1 1.0086 5 1.0342
2 1.0190
4 1.0398
6 1.0606 2 1.0146
Na2CO3
8 1.0816 10 1.0816
HgCl2
10 1.1029 20 1.1706
12 1.1244 30 1.2688
14 1.1463 1 1.0013
1 1.00725 2 1.0045
2 1.0145 4 1.0107
NaCl 5 1.03624 6 1.0168
7 1.05108 8 1.0227
10 1.07335 10 1.0286
NH4NO3 1 1.0023 12 1.0344
2 1.0064 NH4Cl 14 1.0401
4 1.0147 16 1.0457
6 1.0286 18 1.0512
8 1.0313 20 1.0567
10 1.0397 22 1.0621
12 1.0482 24 1.0614
14 1.0567 26 1.0726
16 1.0653
18 1.0740 (NH4)2SO4 1 1.0041
20 1.0828 2 1.0101
22 1.0916 4 1.0220
24 1.1000 6 1.0338
26 1.1095 8 1.0456
28 1.1186 10 1.0574
30 1.1277 12 1.0691
35 1.1542 14 1.0808
40 1.1754 16 1.0924
45 1.2003 18 1.1039
50 1.2258 20 1.1154
55 1.2520 22 1.1269
5 1.0422 24 1.1383
10 1.0893 26 1.1496
15 1.1404 28 1.1669
20 1.1958 30 1.1721
25 1.2555 35 1.200
30 1.3213 40 1.2277
AgNO3
35 1.3948 1 1.0073
40 1.4773 2 1.0147
45 1.5705 3 1.0222
50 1.6745 4 1.0278
55 1.7893 5 1.0374
60 1.9187 6 1.0412
31.6 1.1938 7 1.0530
BaCl2
36.5 1.2219 8 1.0610
(NH4)2H7PO4
39.1 1.2375 9 1.0692
41.1 1.2486 10 1.0776
FeCl3 1 1.042 15 1.1211
2 1.0058 20 1.1683
H2O2 4 1.0131 25 1.2197
30 1.1122 30 1.2750
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản