Khởi nghĩa Ba Đình

Chia sẻ: thuyvanht

Khởi nghĩa Ba Đình Trong lịch sử cận đại Việt Nam, ngay từ khi quân Pháp đặt chân xâm lược lên đất nước ta, hưởng ứng phong trào Cần Vương (1885-1895) đã xuất hiện những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nổi lên khắp nơi chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Nghĩa quân trong cuộc Năm 1886, Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt, Hà khởi nghĩa Ba Đình Văn Mao, Trần Xuân Soạn... cùng nhau lãnh đạo nghĩa quân chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp ở Thanh Hóa. Trung tâm cuộc...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản