Khôi phục Windows XP sau khi đã cài đặt Windows 7

Chia sẻ: jupyter2525

Khôi phục Windows XP sau khi đã cài đặt Windows 7 Sau một thời gian sử dụng, bạn cảm thấy Windows 7 quá phức tạp thì việc quay đầu lại có vẻ đã khá khó khăn. Khi mới ra mắt Windows 7 đã cung cấp cho người dùng Windows XP gói nâng cấp lên Windows 7 mà vẫn giữ nguyên thiết lập có sẵn từ Windows XP. Sau một thời gian, bạn cảm thấy Windows 7 quá phức tạp đối với mình và không muốn sử dụng tiếp tục sử dụng thì việc quay đầu lại có vẻ đã khá...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khôi phục Windows XP sau khi đã cài đặt Windows 7

Khôi phục Windows XP sau khi đã cài đặt
Windows 7

Sau một thời gian sử dụng, bạn cảm thấy
Windows 7 quá phức tạp thì việc quay đầu lại có
vẻ đã khá khó khăn.

Khi mới ra mắt Windows 7 đã cung cấp cho người
dùng Windows XP gói nâng cấp lên Windows 7 mà
vẫn giữ nguyên thiết lập có sẵn từ Windows XP. Sau
một thời gian, bạn cảm thấy Windows 7 quá phức tạp
đối với mình và không muốn sử dụng tiếp tục sử
dụng thì việc quay đầu lại có vẻ đã khá khó khăn.Tuy nhiên, khó khăn chứ không phải là không thể, vì
khi nâng cấp lên Windows 7 thì thư mục Windows
XP cũ được đổi tên thành Windows.old và vẫn tồn tại
trên phân vùng cài Windows, nếu chưa xóa thư mục
này thì bạn mới có khả năng khôi phục lại trạng thái
cũ của Windows XP.Nếu thư mục Windows.old vẫn còn thì bạn hãy bắt
đầu các bước dưới đây để khôi phục lại Windows XP
vốn có.Bước 1: đảm bảo dung lượng trống của ổ cài
Windows lớn hơn thư mục Windows.old tốt nhất là
nhiều gấp 2 đến 3 lần để đề phòng trường hợp xấu.Bước 2: cho đĩa cài Windows 7 vào ổ đĩa và khởi
động lại máy rồi chọn Boot vào ổ DVD.
Sau khi Boot DVD Windows 7 hoàn tất chọn Next để
vào cửa sổ chính.
Tại đây, bạn bấm chọn Repair your computer.
Hộp thoại System Recovery Options hiện lên, chọn
mục Use recovery tools that can help fix problems
starting Windows. Để mở các công cụ hỗ trợ can
thiệp vào các file hệ thống của Windows mà cụ thể ở
đây là Command Prompt. Tiếp tục bấm Next.
Chọn công cụ Command Prompt để mở giao diện
dòng lệnh của Windows.
Bước 3: Tại đây, bạn sử lệnh Rename để đổi tên các
thư mục hệ thống của Windows 7 thành một tên khác
để máy tính không tự load Windows 7 nữa hoặc nếu
dung lượng trống không có nhiều các bạn có thể xóa
hẳn đi nếu không có nhu cầu khôi phục lại Windows
7.Windows 7 có 4 thư mục hệ thống quan trọng đó là
Windows, ProgramData, Program files và Users
Do thư mục ProgramData là một thư mục được gán
2 thuộc tính là ẩn và thuộc tính chỉ đọc (read-only)
nghĩa là hệ thống sẽ không cho phép bạn chỉnh sửa
thư mục đó.Để có thể chỉnh sửa được thư mục này thì tại dấu
nhắc lệnh của ổ đĩa cài Win các bạn gõ lệnh:Attrib –h –s –r X:\ProgramData để bỏ 2 thuộc tính
trên (với X: là tên ổ đĩa cài Windows).
Tới đây có 2 lựa chọn cho bạn là lưu những file hệ
thống của Windows 7 để phục hồi sau này hoặc xóa
chúng đi do điều kiện dung lượng trống không cho
phép.Để lưu lại các thư mục hệ thống các bạn tạo 1 thư
mục để chứa những thư mục này:
MD Y:\Windows7
Move X:\Windows Y:\Windows7

Move X:\ProgramData Y:\Windows7

Move X:\Users Y:\Windows7

Move X:\Program Files Y:\Windows7
Với X: là ổ đĩa cài Windows còn Y: là ổ đĩa sẽ dùng
để lưu trữ thư mục Windows 7 dùng khi phục hồi.
Nếu đơn giản là muốn xóa sạch những thư mục của
Windows 7 thì các bạn cần gõ những dòng lệnh sau:
RD X:\Windows

RD X:\ProgramData

RD X:\Program Files

RD X:\Users
Đồng thời các bạn xóa luôn một thư mục không chứa
dữ liệu của Windows 7 để khi phục hồi Windows XP
không gặp trở ngại
RD X:\Documents and Settings
Khi xong các lệnh xóa bỏ Windows 7 và giờ là các
câu lệnh khôi phục Windows XP từ thư mục
Windows.old trên ổ đĩa cài Windows.
Move X:\Windows.old\Windows X:\

Move X:\Windows.old\Program Files
X: \

Move X:\Windows.old\Documents and
Settings X:\


Vậy là hoàn tất quá trình khôi phục về mặt file hệ
thống.
Do Windows Vista trở đi Microsoft đã sử dụng một
hệ thống Boot khác với Windows XP nên trong
trường hợp để nguyên hệ thống Boot sẵn có của
Windows 7 thì dù có đầy đủ thư mục của Windows
XP nhưng XP vẫn không thể khởi động.Để khôi phục file Boot cho Windows XP các bạn gõ
tiếp dòng lệnh:
Z:\boot\bootsect /nt52 X:
Với Z: là ổ đĩa chứa DVD Windows 7 và X: là ổ đĩa
cài Windows ở trên, lưu ý là 2 dấu sổ chéo ngược
nhau.Sau khi thực hiện lệnh này 1 file boot.ini.saved được
thêm vào thư mục cài đặt Windows nhưng file Boot
hệ thống của XP có tên là boot.ini nên bạn cần làm
thêm 1 lệnh để đổi tên file vừa được khôi phục:
Ren X:\boot.ini.save boot.ini
Vậy là xong, bây giờ bạn có thể khởi động lại máy và
vào lại Windows XP ngày nào.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản