Không cần bổ sung fluor cho mọi trẻ em

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Không cần bổ sung fluor cho mọi trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc bổ sung fluor cho trẻ ngay từ lúc nằm trong bụng mẹ hoặc khi còn quá bé là điều không cần thiết vì trong thời điểm đó, chất fluor không có tác dụng hoặc chỉ tác dụng rất ít đến răng tương lai của trẻ. Hơn nữa, việc lạm dụng fluor ở trẻ nhỏ còn có thể gây nhiễm độc fluor.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Không cần bổ sung fluor cho mọi trẻ em

  1. Không c n b sung fluor cho m i tr em Vi c b sung fluor cho tr ngay t lúc n m trong b ng m ho c khi còn quá bé là i u không c n thi t vì trong th i i m ó, ch t fluor không có tác d ng ho c ch tác d ng r t ít n răng tương lai c a tr . Hơn n a, vi c l m d ng fluor tr nh còn có th gây nhi m c fluor. Fluor là ch t khoáng có nhi u trong trà và nư c u ng, là y u t vi lư ng r t quan tr ng tham gia vào quá trình phát tri n răng, t o ngà răng và men răng. Nó cũng có vai trò trong quá trình t o xương và chuy n hoá canxi, ph t pho. Fluor giúp men răng tr em khoáng hóa, tăng s c kháng c a răng ch ng l i tác ng axit c a các vi khu n gây sâu răng. ch a sâu răng, ch c n ph t vào ch sâu m t l p vecni ho c gel ch a fluor. Vì v y nhi u ngư i ã v i vàng b sung ch t này cho tr t khi sơ sinh ho c còn n m trong b ng m . Nh ng tr l n hơn b bu c ánh răng nhi u l n trong ngày ho c b sung fluor gi t.
  2. Bác sĩ Patrich Hescut cho bi t, tr dư i 6 tháng tu i chưa c n ư c b sung fluor. Khi mà chi c răng c a u tiên chưa xu t hi n, ch t này r t ít tác d ng n men c a răng sau này, k c răng s a và răng vĩnh vi n vì fluor tác ng t i ch là ch y u. Trư c khi tr ư c 6 tháng tu i, fluor không b o v ư c răng chưa m c kh i b sâu. Vi c b sung fluor cho m cũng không th b o v ư c răng tương lai c a thai nhi vì ch t này tuy có n và i qua rau thai nhưng không nh p vào men răng vĩnh vi n trong tương lai c a tr . Vi c b sung fluor gi t có th gây nhi m c fluor (m t b nh nguy hi m và không ph c h i, th hi n b ng các m tr ng) tr , c bi t là tr dư i 3 tu i. N u bà m b t tr ánh răng quá nhi u thì tình tr ng trên cũng r t d x y ra vì tu i này bé không bi t nh mà thư ng nu t m t ph n kem ánh răng. Ngay c khi tr ã có m t răng c a, vi c b sung fluor cũng ch c n thi t trong các trư ng h p sau: - Tr thu c các gia ình có nhi u ngư i b sâu răng. - Tr hay ăn v t, ăn nhi u th c ph m ng t. - Tr suy dinh dư ng.
  3. - Tr có thói quen bú bình v êm, bú s a hay u ng nư c ng t, nư c trái cây b ng bình. - Tr có thói quen ng mà ng m vú m . Nh ng tr này có nguy cơ b sâu nhi u răng, có h i ch ng sâu răng m t ngoài các răng c a và lan sang các răng hàm, t o m t rãnh màu nâu sát l i, xói mòn h n ph n dư i c a răng. Vì v y, chúng c n ư c b sung fluor qua các ngu n chính là nư c u ng, mu i ăn và kem ánh răng. N u nư c ã có fluor, tr không có nguy cơ gì c bi t và nh t là n u tr có thói quen ánh răng ngày 2 l n b ng kem có fluor thì không c n b sung fluor n a.
Đồng bộ tài khoản