Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng

Chia sẻ: nguoivt21

Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng Nh- đã nói ở ch-ơng 2, ngày nay IC analog sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện tử. Khi sử dụng chúng cần đấu thêm các điện trở, tụ điện, điện cảm tùy theo từng loại và chức năng của chúng. Sơ đồ đấu cũng nh- trị số của các linh kiện ngoài đ-ợc cho trong các sổ tay IC analog. Các IC analog đ-ợc chế tạo chủ yếu d-ới dạng khuếch đại thuật toán - nh- một mạch khuếch đại lý t-ởng thực hiện nhiều chức năng trong các máy...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản