Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 8

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 6 trang

0
610
lượt xem
44
download

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : 8 (Thời gian : 60 phút) Nhận biết Tên Mức độ chủ đề nội dung chương Chủ đề 1 Tiếng việt Chuẩn KT Các chức năng của câu nghi vấn Số câu : 1 Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Cảm nhận được niềm vui của Bác Hồ trong cuộc sống cách Mạng gian khổ ở Pác Bó Số câu : 1 Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Thông hiểu Chuẩn KT Đặc điểm của câu cầu khiến Vận dụng Thấp Chuẩn KT Cao Chuẩn KT Cộng Số câu...

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 8
Nội dung Text

  1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : 8 (Thời gian : 60 phút) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Tên Mức độ Số câu Thấp Cao chủ đề Điểm Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT nội dung chương TL % Các chức Đặc điểm của Chủ đề 1 năng của câu câu cầu khiến Tiếng việt nghi vấn Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 2 Số điểm : 2đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 2đ Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 20% Cảm nhận Mục đích của Chủ đề 2 được niềm việc học và vui của Bác tác dụng của Văn bản Hồ trong việc học Thơ văn học hiện cuộc sống đại cách Mạng gian khổ ở Pác Bó Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 2 Số điểm : 3đ Số điểm : 1đ Số điểm : 2đ Số điểm : 3đ Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 30% Những luận Chủ đề 3 điểm mang Tập làm văn tính thiết phục Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 50% Số câu : 2 Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 5 Tổng số Số câu : 5 Số điểm : 2đ Số điểm : 3đ Số điểm : 5đ Số điểm: Số điểm : 10đ Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 50% 10đ Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 100%
  2. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : 6 (Thời gian : 90 phút) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Tên Mức độ Số câu Thấp Cao chủ đề Điểm Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT nội dung chương TL % Vẽ đẹp mênh Chủ đề 1 mông hùng vĩ Văn bản văn học của cảnh hiện đại thiên nhiên vùng Cà Mau Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Cảm nhận Thơ được vẽ đẹp hồn nhiên trong sáng anh dũng của bé Lượm Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Hiểu được ý nghĩa làm Văn bản nhật dụng chứng nhận lịch sử của cầu Long Biên Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Đối chiếu hai Xác định Chủ đề 2 sự vật giống được các Tiếng việt thành phần nhau Biện pháp tu từ câu
  3. Số câu : 2 Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 2đ Số điểm : 2đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ : 10% Tỉ lệ : 10% Các hình ảnh Chủ đề 3 đặc sắc Tập làm văn không gian miêu tả âm thanh liên tưởng Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 50% Số câu : 5 Tổng số câu Số câu : 3 Số câu : 2 Số câu : 1 Số điểm: Số câu : 5 Số điểm : 3đ Số điểm : 2đ Số điểm : 5đ 10đ Số điểm : 10đ Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 100%
  4. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ : 8 (Thời gian : 45 phút) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Tên Mức độ Số câu Thấp Cao chủ đề Điểm Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT nội dung chương TL % CHƯƠNG I Các anh hùng Cuộc kháng chiến dân tộc tổ chống pháp từ chức các cuộc 1958 đến cuối thế khởi nghĩa kỷ thứ XIX nhiều trung tâm kháng chiến ở Nam kỳ Tinh thần kháng chiến anh dũng của nhân dân ta ở khắp nơi Địa bàn hoạt động thời gian tồn tại người lảnh đạo Số câu : 3 Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 3 Số điểm : 7đ Số điểm : 5đ Số điểm : 2đ Số điểm : 7đ Tỉ lệ: 70% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 70%
  5. CHƯƠNG II Xã hội Việt Nam từ Chính sách năm 1897-1918 bóc lột của đế quốc Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 3đ Số điểm : 3đ Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 30% Tổng số câu Số câu : 4 Số câu : 4 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : Số điểm : 10đ Số điểm : 2đ Số điểm : 3đ Số điểm : 2đ 10đ Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 100%

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản