KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 8

Chia sẻ: ctnhukieu9

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : 8 (Thời gian : 60 phút) Nhận biết Tên Mức độ chủ đề nội dung chương Chủ đề 1 Tiếng việt Chuẩn KT Các chức năng của câu nghi vấn Số câu : 1 Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Cảm nhận được niềm vui của Bác Hồ trong cuộc sống cách Mạng gian khổ ở Pác Bó Số câu : 1 Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 10% Thông hiểu Chuẩn KT Đặc điểm của câu cầu khiến Vận dụng Thấp Chuẩn KT Cao Chuẩn KT Cộng Số câu...

Nội dung Text: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 8

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN : 8
(Thời gian : 60 phút)Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Tên Mức độ Số câu
Thấp Cao
chủ đề Điểm
Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT
nội dung chương TL %
Các chức Đặc điểm của
Chủ đề 1
năng của câu câu cầu khiến
Tiếng việt
nghi vấn

Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 2
Số điểm : 2đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 2đ
Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 20%
Cảm nhận Mục đích của
Chủ đề 2
được niềm việc học và
vui của Bác tác dụng của
Văn bản
Hồ trong việc học
Thơ văn học hiện
cuộc sống
đại
cách Mạng
gian khổ ở
Pác Bó

Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 2
Số điểm : 3đ Số điểm : 1đ Số điểm : 2đ Số điểm : 3đ
Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 30%

Những luận
Chủ đề 3
điểm mang
Tập làm văn
tính thiết
phục

Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1
Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ
Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 50%

Số câu : 2 Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 5
Tổng số
Số câu : 5 Số điểm : 2đ Số điểm : 3đ Số điểm : 5đ Số điểm:
Số điểm : 10đ Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 50% 10đ
Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 100%
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN : 6
(Thời gian : 90 phút)Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Tên Mức độ Số câu
Thấp Cao
chủ đề Điểm
Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT
nội dung chương TL %
Vẽ đẹp mênh
Chủ đề 1
mông hùng vĩ
Văn bản văn học
của cảnh
hiện đại
thiên nhiên
vùng Cà Mau

Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1
Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ
Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10%
Cảm nhận
Thơ
được vẽ đẹp
hồn nhiên
trong sáng
anh dũng của
bé Lượm
Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1
Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ
Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10%

Hiểu được ý
nghĩa làm
Văn bản nhật dụng
chứng nhận
lịch sử của
cầu Long
Biên
Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1
Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ
Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10%

Đối chiếu hai Xác định
Chủ đề 2
sự vật giống được các
Tiếng việt
thành phần
nhau
Biện pháp tu từ
câu
Số câu : 2
Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm : 2đ
Số điểm : 2đ Số điểm : 1đ Số điểm : 1đ Tỉ lệ: 20%
Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ : 10% Tỉ lệ : 10%
Các hình ảnh
Chủ đề 3
đặc sắc
Tập làm văn
không gian
miêu tả
âm thanh
liên tưởng

Số câu : 1 Số câu : 1
Số câu : 1 Số điểm : 5đ Số điểm : 5đ
Số điểm : 5đ Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 50%
Tỉ lệ: 50%
Số câu : 5
Tổng số câu
Số câu : 3 Số câu : 2 Số câu : 1 Số điểm:
Số câu : 5 Số điểm : 3đ Số điểm : 2đ Số điểm : 5đ 10đ
Số điểm : 10đ Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 100%
Tỉ lệ: 100%
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ : 8
(Thời gian : 45 phút)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Tên Mức độ Số câu
Thấp Cao
chủ đề Điểm
Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT Chuẩn KT
nội dung chương TL %

CHƯƠNG I
Các anh hùng
Cuộc kháng chiến
dân tộc tổ
chống pháp từ
chức các cuộc
1958 đến cuối thế
khởi nghĩa
kỷ thứ XIX
nhiều trung
tâm kháng
chiến ở Nam
kỳTinh thần
kháng chiến
anh dũng của
nhân dân ta ở
khắp nơiĐịa bàn hoạt
động thời
gian tồn tại
người lảnh
đạo

Số câu : 3 Số câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 3
Số điểm : 7đ Số điểm : 5đ Số điểm : 2đ Số điểm : 7đ
Tỉ lệ: 70% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 70%
CHƯƠNG II

Xã hội Việt Nam từ
Chính sách
năm 1897-1918
bóc lột của đế
quốc
Số câu : 1 Số câu : 1
Số điểm : 3đ Số điểm : 3đ
Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu
Số câu : 4
Số câu : 4 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1 Số điểm :
Số điểm : 10đ Số điểm : 2đ Số điểm : 3đ Số điểm : 2đ 10đ
Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 100%
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản