KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Môn Ngữ văn 9

Chia sẻ: ctnhukieu9

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Môn: Ngữ văn 9 Thời gian: 90 phút Mức độ Tên Chủ đề Chủ đề 1 Tiếng việt Nhận biết Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu 1 Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng Số câu 1 Số điểm o,5đ Các thành phần biết lập Số câu 4 Chủ đề 2: Văn học Viếng lăng Bác Số điểm0,5 Số câu 1 Số điểm 1 Số câu1 Số điểm 1 Số câu 3 3 điểm=30% Những ngôi sao xa xôi Chủ đề 3: Tập làm văn Nghị luận đoạn trích Số câu 1 Số câu 1 Tổng số câu 8 Tổng...

Nội dung Text: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Môn Ngữ văn 9

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Ngữ văn 9
Thời gian: 90 phút


Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Tên Chủ đề
Chủ đề 1 Chuẩn KT, KNcần
Tiếng việt kiểm tra
Số câu 1 Số câu 1
Số điểm0,5
Các thành phần biết lập Số điểm o,5đ
Số câu 4
Chủ đề 2: Văn học
Số câu 1 Số câu1
Viếng lăng Bác
Số điểm 1 Số điểm 1 Số câu 3
3 điểm=30%
Những ngôi sao xa xôi
Chủ đề 3: Tập làm văn
Nghị luận đoạn trích Số câu 1
Số câu 1 5 điểm=50%
Số câu 1 Số điểm 5
Tổng số câu 8 Số câu 3 Số câu 4 Số câu 8
Tổng số điểm 10 Số điểm 2 Số điểm 3 Số câu 1 Số điểm 10
Tỉ lệ 100% Số điểm 5 /50%
20% 30 %

;
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Ngữ văn 7
Thời gian: 90 phút


Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Tên Chủ đề Chủ đề 1
Tiếng việt Số câu 1
Chuyển đổi câu Số điểm 1


Thêm trạng ngữ cho câu Số câu 1
Chủ đề 2: Văn học
Số câu 1
Tục ngữ lao động sản xuất
Số điểm 1 Số câu 2
3 điểm=30%
Số câu1
Sống chết mặt bay
Chủ đề 3: Tập làm văn
Lập luận giải thích Số câu 1
Số câu 1 5 điểm=50%
Số câu 1 Số điểm 5
Tổng số câu 5 Số câu 2 Số câu 2 Số câu 5
Tổng số điểm 10 Số điểm 2 Số điểm 3 Số câu 1 Số điểm 10
Tỉ lệ 100% Số điểm 5 /50%
20% 30 %

;
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: lịch sử 6
Thời gian: 4,5 phút


Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ Cấp độ
Tên Chủ đề
Chủ đề 1 Biết được cuộc khởi Biết được ách thống trị các
Chương III nghĩa với năm khởi triều đại trung Quốc và lao
nghĩa:phùng Hưng dịch, cống nạp nhân dân ta
phải thực hiện
M Tloan,Hai bà
Trưng Bà Triệu
Số câu 3
Số câu 1 Số câu 3
Số điểm 7,5đ /Tỉ lệ 75%
Số câu 1 Số điểm 2,5 7,5đ tỉ lệ
Số điểm 2,5 =7,5.%


- Trong một ngàn
đấu tranh nhân nhân
ta vẫn giữ được
Chủ đề 2:
Diển biến chính
Chương IV
của Ngô Quyền số câu 1
trên sông Bạch số điểm 2,5
Số câu 1
Đằng Tỉ lệ 2,5%
Số điểm 2,5 đ /Tỉ lệ 25%
Số câu 1
Số điêm 2,5đ


Số câu 4
Số câu 4 ,số điểm 10

;
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản