KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN VẬT LÍ - Vòng 1 tỉnh QUẢNG BÌNH

Chia sẻ: vespa_2305

Tài liệu tham khảo Đáp án và đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn vật lí,...

Nội dung Text: KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN VẬT LÍ - Vòng 1 tỉnh QUẢNG BÌNH

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: VẬT LÍ - Vòng 1
Khóa ngày: 26/10/2010
Số báo danh:............. Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,5 điểm) Cho cơ hệ như hình vẽ. Lò xo nhẹ có độ cứng k1 = 20N/m, một đầu cố định tại điểm A, đầu
còn lại gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 2kg; sợi dây cao su nhẹ có hệ số đàn hồi k2 = 40N/m, một đầu cố định
tại điểm B, đầu còn lại buộc vào vật nhỏ khối lượng m2 = 1 kg. Hai vật m1 và m2 được nối với nhau bằng sợi
dây nhẹ không giãn. Khi hệ cân bằng, dây cao su giãn một đoạn l0 = 5cm, sợi dây cao su và trục của lò xo
nằm trên một đường thẳng nằm ngang. Tại thời điểm t = 0, đốt sợi dây nối giữa hai vật để chúng chuyển động
trên mặt phẳng ngang, chọn trục Ox dọc theo trục lò xo, hướng từ A đến B, gốc O tại vị trí của m1 khi lò xo
không biến dạng. Bỏ qua ma sát và lực cản của môi
trường, lấy 2 = 10.
m1 m2
1. Viết phương trình dao động của m1. k1
k2
2. Tính khoảng cách giữa m1 và m2 khi lò xo nén A B
cực đại lần đầu tiên. Cho rằng khi đó m2 chưa
chạm vào điểm B, khoảng cách ban đầu giữa hai Hình cho câu 1
vật không đáng kể, dây cao su không gây cản trở
chuyển động của m2.
Câu 2. (2,5 điểm) Một xilanh hình trụ, đặt cố định nằm ngang trong chân không,
trong xilanh có chứa một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử khối lượng mol là , được 
v
giới hạn với bên ngoài bởi một pittông khối lượng M, pittông có thể trượt không ma
sát dọc theo thành xilanh. Một lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên L0, nằm
ngang, một đầu gắn với pittông, đầu còn lại gắn với đáy xilanh (hình vẽ). Ban đầu,
Hình cho câu 2
3L0
nhiệt độ khí là T 0, lò xo có chiều dài . Bỏ qua nhiệt dung của lò xo, xilanh,
2
pittông và sự trao đổi nhiệt.
1. Tính khối lượng khí chứa trong xilanh.
M
2. Một vật nhỏ khối lượng chuyển động dọc theo trục của xilanh với vận tốc v đến va chạm với pittông,
2
sau va chạm vật nhỏ dính vào pittông.
a) T ính vận tốc của pittông ngay sau va chạm theo v.
b) Sau va chạm, pittông dao động rồi dừng lại ở vị trí cân bằng mới mà tại
đó lò xo có chiều dài 2L0, tính vận tốc v của vật nhỏ theo L0, M và k. C
Câu 3. (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Các tụ điện phẳng không khí hoàn
A B
toàn giống nhau C1 = C2 = C = 15F, R = 50k. Điện trở ampe kế và các dây nối R A C2
không đáng kể. Nối các điểm A, B vào hai cực của một nguồn điện có suất điện
động E = 2V.
2R
1. Tính điện tích của mỗi tụ điện và năng lượng điện trường của cả bộ tụ điện. C1
2. Ngắt mạch điện khỏi nguồn, tăng đều khoảng cách giữa hai bản tụ điện C Hình cho câu 3
trong thời gian 2 giây lên gấp đôi. Xác định số chỉ ampe kế trong thời gian đó
và công thực hiện làm tăng khoảng cách giữa các bản của tụ điện này.
C
Câu 4. (2,5 điểm) Một thanh AB cứng, đồng chất, trọng lượng P1 = 1(N), đầu A tựa vào
tường thẳng đứng, đầu B được giữ bởi một sợi dây BC nhẹ không giãn cố định đầu C trên
tường. Thanh AB hợp với phương ngang một góc 300 và hợp với dây BC một góc 300, sợi
A 300
dây và thanh cùng nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Treo lên thanh một vật nhỏ có trọng
lượng P2 tại điểm D (hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa thanh và tường là  = 0,6. D
B
1
1. Khi AD = AB, tính giá trị lớn nhất của P2 mà đầu A của thanh còn chưa bị trượt. P2
4
Hình cho câu 4
2. Xác định vị trí điểm treo D để P2 dù lớn đến mấy đầu A cũng không trượt (giả thiết
dây không đứt hoặc bật neo, thanh đủ cứng).

----------------------- Hết -----------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản