KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: Paradise4 Paradise4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
4
download

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: ( 2đ): Một vật gồm 2 phần I và II dạng hỡnh trụ, ghộp cố định sát nhau, được giữ cân bằng nằm ngang trong nước nhờ dây treo tại đầu O (hỡnh vẽ ); cho khối lượng riêng của nước là D0 = 1000 kg / m3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  1. KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2007-2008 Bài 1: ( 2đ): Một vật gồm 2 phần I và II dạng hỡnh trụ, ghộp cố định sát nhau, được giữ cân bằng nằm ngang trong nước nhờ dây treo tại đầu O (hỡnh vẽ ); cho khối lượng riêng của nước là D0 = 1000 kg / m3. - Phần I : Khối lượng phân bố đều, khối lượng riêng D1, chiều dài ℓ1, đường kính đáy d1. - Phần II: Khối lượng phân bố đều, khối lượng riêng D2 = 0,5 D1 , chiều dài ℓ2 = ℓ1, đường kính đáy d2 = d1 . a) Xác định các khối lượng riêng D1 và D2 của cỏc phần I và II. b) Lực căng trên dây treo tại O băng bao nhiêu lần so với trọng lượng P0 của toàn bọ vật. O I II Bài 2 ( 2 điểm ) : Một miếng thép có khối lượng 1 kg được nung nóng đến 6000C rồi đặt trong một cốc cách nhệt. Rót 200g nước ở nhiệt độ 200C lên miếng thép. Tính nhiệt độ sau cùng của nước sau khi rót hết nước vào cốc trong mỗi trường hợp: a) Nước được rót rất nhanh vào cốc. b) Nước được rót rất chậm lên miếng thép.
  2. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của thép là 460 J/kg.K. Nhiệt hoá hơi của nước là 2,3.106 J/kg. Bỏ qua nhiệt lượng truyền cho cốc, cho không khí và cho hơi nước . Coi sự cân bằng nhiệt xảy ra tức thời. Bài 3 ( 2 điểm ) Hệ thấu kớnh hội tụ uang tõm O1,O2 , cỏch nhau ℓ ( cm ), cựng trục chớnh xy; đặt vật AB trước thấu kính O1 ( AB có dạng mũi tên, AB xy , A € xy; thứ tự cố định trên xy là A, O1, O2 ) ảnh thu được qua hệ là A’B’ rừ nột trờn màn M và A’B’ = AB. Người ta lần lượt thực hiện 2 thao tác sau: - Giữ nguyờn vật AB và thấu kớnh O1, lấy thấu kinh O2 ra khỏi hệ và đẩy màn ( M) theo hướng x qua y một đoạn 192 cm(so với vị trí mà màn thu được ảnh A’B’ lúc đầu ) thỡ thu được ảnh A1B1 rừ nột trờn màn ( M) và thấy A1B1 = 5A’B’. - Giữ nguyờn vật AB và thấu kớnh O2, lấy thấu kinh O1 ra khỏi hệ và đẩy màn ( M) theo hướng x qua y một đoạn 72 cm(so với vị trí mà màn thu được ảnh A’B’ lúc đầu ) thỡ thu được ảnh A2B2 rừ nột trờn màn ( M) và thấy A2B2 = A’B’. Xác định vị trí đặt vật AB , khoảng cách ℓ giữa 2 thấu kính và tiêu cự ( OF ) của mỗi thấu kớnh. Vẽ hỡnh. Bài 4 ( 2điểm ) : Nguồn điện hiệu điện thế U = 16 V, điện trở trong nguồn r = 2 Ω, cung cấp điện cho mạch ngoài AB gồm 2 đèn cùng điện trở x ghép với điện trở phụ R = 16 Ω như hỡnh vẽ. Biết 2 đèn sáng bỡnh thường và công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 30 W. Tỡm hiệu điện thế định mức và công suất định mức của mỗi đèn , biết điện trở của mỗi đèn x > 2 Ω; suy ra hiệu suất của nguũn điện. A R U Đ2 r Đ1 B
  3. Bài 5 ( 2 điểm ) Cho 3 điện trở R1, R2, R3 ; mỗi điện trở ( theo thứ tự đó ) có ghi ( 12 Ω-4A), (5Ω-2A), ( 7Ω-3A). a) Các số ghi trên điện trở có ý nghĩa gỡ ? b) Ba điện trở trên được mắc thành đoạn mạch hỗn tạp có điện trở t ương đương bằng 6Ω. Nêu cách mắc đoạn mạch này. c) Đoạn mạch vừa thực hiện ở câu b đuợc mắc nối tiếp với một cụm gồm các bóng đèn điện cùng loại 3V-1W thành mạc điện để sử dụng ở hiệu điện thế không đổi U= 30 V sao cho tất cả các bóng đèn trong cụm đều sáng bỡnh thương .Vẽ sơ đồ tổng quát cho mạc điện, nêu các cách mắc thoó món yờu cầu bài toỏn và cho biết số lượng bóng đèn cần có trong từng cách mắc. -------------------------------- HẾT -------------------------------------- BÀI GIẢI: Bài 1 ( 2 điểm ) : T FA1 ℓ2/2 FA2 ℓ1/2 O A B ℓ1
  4. ℓ2 P1 P2 a) Xác định khối lượng riêng D1 và D2 của vật : *Lực đẩy FA1 tác dụng lên phần I đặt tại trọng tâm A : d1 2 FA1 = V1D0g = ð l1D0g 4 *Lực đẩy FA2 tác dụng lên phần II đặt tại trọng tâm B : d22 4d12 FA2 = V2D0g = ð l2D0g = ð l2D0g = 4 V1D0g => FA2 = FA1 4 4 *Trọng lượng P1 của phần I đặt tại trọng tâm A : d12 P1 = V1D1g = ð l1D1g 4 *Trọng lượng P2 của phần II đặt tại trọng tâm B : d22 4d12 P2 = V2D2g = ð l2D2g = ð l2 . 0,5D1g = 2P1 4 4  Thanh cõn bằng : FA1.ℓ1/2 + FA2 . ( ℓ1 + ℓ2/2 ) = P1. ℓ1/2 + P2.( ℓ1 +ℓ2/2 ). - Thay cỏc giỏ trị vào ta cú : FA1 + 3FA2 = P1 + 3P2 13FA1 = 7 P1  13 V1D0g = 7 V1D1g . Khối lượng riêng của phần I :
  5. D1 = (13/7) D0 = 1857,14 kg/m3 Khối lượng riêng của phần II : D2 = (13/14) D0 = 928,57 kg/m3 . b)Lực căng dây T trên dây treo : T = P0 – FA1 – FA2 = P0 – 5FA1  T = P0 – 5.( 7/13)P1 = P0 – 5. ( 7/13).( P0/3) = 4P0/39. Bài 2 ( 2 điểm ) a. Khi rót nước rất nhanh vào cốc thỡ cả 200g nước tăng nhiệt độ cùng một lúc : - Nhiệt lượng do thép toả ra để hạ nhiệt độ từ 600 xuống 1000C: Q1 = mcÄt = 1.460.( 600 – 100 ) = 230 000 ( J ) Nhiệt lượng cung cấp cho M = 200 g nước tăng từ 20 lên 1000C: - Q2 = McÄt = 0,2.4200( 100 – 20 ) = 67200 (J) Q2
  6. Q1 = Q4 + Q5  230 000 = 336 000 m’ + 2 300 000 m’ => m’ = 0.08725 kg = 87,25 g - Khối lượng nước không hoá hơi : m’’ = 200 - 87,25 = 112,75 g - Gọi x là nhiệt độ sau cùng của nước và miếng thép : mc( 100 – x ) = m’’c’( x – 20 ) => 1.460.( 100 – x ) = 0,11275.4200( x – 20 ) => x = 59,4 . Nhiệt độ sau cùng của nước là 59,4 0 C. Bài 3 ( 2 điểm ) - Lấy O2 ra khỏi hệ, AB cho ảnh thật A1B1 ( A1B1 là vật ảo đối với O2 ). + Hai tam giỏc O2A’B’ và O2A1B1 đồng dạng và A1B1 = 5 A’B’  O2A1 = 5 O2A’ ; O2A1 – O2A’ = A’A1 = 192 cm  A’A1 = 4 O2A’ => O2A’ = 48 cm  O2A1 = O2 A’ + A’A1 = 240 cm. + Hai tam giỏc O1O2I và O1A1B1 đồng dạng : A2B2 = A’B’ = O2I và A1B1 = 5 A’B’ => O1A1 = 5 O1O2 => O2A1 = 4 O1O2  O1O2 = ℓ = 60 cm . + Hai tam giỏc O1AB và O1 A1B1 đồng dạng ; A1B1 = 5 A’B’ và A’B’ = AB => A1B1 = 5 AB => O1 A1 = 5 AO1 => AO1 = 60cm. + Hai tam giỏc FAB và FO1 K đồng dạng , O1K = A1B1 = 5AB Và AF + FO1 = AO1 = 60 cm => FO1 = 5 AF => FO1 = f1 = 50 cm . - Lấy O1 ra khỏi hệ, thu được ảnh bằng vật : A2B2 = AB ( = A’B’ ) ; O2A2 = O2A1 – A2 A1 = 240 – 192 + 72 = 120 cm  Vật AB cỏch thấu kớnh O2 bằng 2f ( của O2 )  FO2 = f2 = 60 cm.
  7. L1 L2 (M) 192 cm(M) (M) 72cm B F O2 A’ F A1 A2 A O1 B’ B1 KH B1 Bài 4 : ( 2 điểm ) A I2 I1 R U Đ2 r Đ1 B Theo định luật bảo toàn năng lượng : UI = rI2 + PAB  16I = 2I2 +30 I2 – 8I +15 = 0 =>
  8. Phương trỡnh cú 2 nghiệm : I1 = 3 A , I2 = 5 A + Trường hợp I = 3 A : - Điện trở mạch ngoài RAB = PAB 30 10 = = ( V) (1) I2 32 3 - Ngoài ra , (R+x)x ( 16 + x )x RAB = = (2) R +2x 16 + 2x * Từ ( 1 ) và ( 2) , cú 10 ( 16 + x ) x => 3x2 + 28x – 160 = 0 = 3 16 + 2x Phương trỡnh cú 2 nghiệm: X = 4 và x = - 13 , chọn x = 4 ( Ω ) Đèn 2.  Hiệu điện thế định mức của đèn 2 : PAB U2 = UAB = = 30 / 3 = 10 ( V ) I Công suất định mức của đèn 2 : P2 = U2AB / x = 102 /x = 25 ( W ) Đèn 1. Cường độ qua đèn Đ1 : UAB 10 I1 = = = 0,5 A R+x 16 + 4 Hiệu điện thế định mức của đèn 1 : U1 = UAB – RI1 = 10 – 16.0,5 = 2 ( V ) Công suất định mức của đèn 1 : P1 = U12 / x = 1 ( W ) + trường hợp I = 5 A - Điện trở mạch ngoài RAB = PAB 30 30 = = = 1,2 ( Ω) (3) 2 2 I 5 25 - Ngoài ra , (R+x)x ( 16 + x )x RAB = = (4) R +2x 16 + 2x * Từ ( 1 ) và ( 2) , cú ( 16 + x ) x => x2 + 13,6x – 19,2 = 0. 1,2 = 16 + 2x Phương trỡnh cú 2 nghiệm : x = 1,28 ( Ω ) < 2 ( Ω ) và x = - 14,88, loại cả 2 nghiệm.
  9. Hiệu suất nguồn điện : PAB 30 H= = = 62,50 % UI 16.3 Bài 5 ( 2 điểm ): a) Số ôm chỉ giá trị điện trở. Số ampe kế chỉ giá trị cường độ dũng điện lớn nhất có thể chạy qua điện trở mà không làm hỏng điện trở . b) Để có điện trở tương đương là 6 ôm thỡ bộ điện trở được mắc thành đoạn mạch hỗn tạp theo sơ đồ : R1 // ( R2 nt R3 ) hay R1 // R23 c) – Dũng điện lớn nhất có thể qua R23 là I2 = 2A => U23 = R23I2= 24 V - Dũng điện lớn nhất có thể qua R1 là I1 = 4 A => U1= R1I1= 48 V  Hiệu điện thế lớn nhất có thể dặt vào 2 đầu bộ điện trở là 24 V - Các đèn giống nhau, sáng bỡnh thường thỡ vai trũ của chỳng trong mạch điện là như nhau => Các đèn được mắc thành đoạn mạch đối xứng ( n dóy , mỗi dóy m đèn ) rồi mắc nối tiếp với bộ diện trở, bảo đảm yêu cầu của các đèn đều sáng bỡnh thường, ta có sơ đồ : m đèn R1 n dóy A B C R2 R3 - Khi sỏng bỡnh thường , dũng điện qua mỗi đèn là : Iđ = 1/3 A - Cường độ dũng điện qua mạch chính : I = 1/3. n ( A ) - UAC + UCB = UAC => RABI + Uđ.m = 30 6.1/3n + 3m = 30 => 2n +3m = 30 => n = 15 – (3/2).m - Đặt t = 2m => n = 15 – 3t và m ; n nguyên dương => t nguyên dương và 0 < t < 5 . t 1 2 3 4 n 12 9 6 3 m 2 4 6 8 -Nếu m = 2 đèn thỡ UBC = 6 (V) = > UAC = 24 ( V ) -Nếu m = 4 đèn thỡ UBC = 12 (V) = > UAC = 18 ( V ) -Nếu m = 6 đèn thỡ UBC = 18(V) = > UAC = 12 ( V ) -Nếu m = 8 đèn thỡ UBC = 24 (V) = > UAC = 6( V )
  10. Theo trờn , Umax đặt vào 2 đầu cụm điện trở, không làm hỏng các điện trở thành phần là 24 V , từ kết quả tỡm được 4 cách mắc đều thích hợp.: + Mắc thành 12 dóy, mỗi dóy 2 đèn, số đèn sử dụng là 24 đèn. + Mắc thành 9 dóy, mỗi dóy 4 đèn, số đèn sử dụng là 36 đèn. + Mắc thành 6 dóy, mỗi dóy 6 đèn, số đèn sử dụng là 36 đèn. + Mắc thành 3 dóy, mỗi dóy 8 đèn, số đèn sử dụng là 24 đèn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản