KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA NGÀY 21/06/2010 MÔN HÓA HỌC (Môn chuyên) Thời gian: 120 phút

Chia sẻ: Mai Anh Mai Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
182
lượt xem
55
download

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA NGÀY 21/06/2010 MÔN HÓA HỌC (Môn chuyên) Thời gian: 120 phút

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1 - Tinh chế CH4 ra khỏi hỗn hợp gồm CH4, C2H4, C2H2, CO2, SO2 . Viết phương trình phản ứng minh họa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA NGÀY 21/06/2010 MÔN HÓA HỌC (Môn chuyên) Thời gian: 120 phút

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA NGÀY 21/06/2010 __________________ MÔN HÓA HỌC (Môn chuyên) Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 02 trang) Cho : H=1 , C=12, O=16, Na= 23, S=32, Cl=35,5 ,K = 39, Ca = 40 ,Fe=56, Cu=64, Zn=65, Câu 1 : ( 4 điểm ) n 1.1 - Tinh chế CH4 ra khỏi hỗn hợp gồm CH4, C2H4, C2H2, CO2, SO2 . Viết phương trình phản ứng minh họa. 1.2 - Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau : v 2 3 6 1 4 5 MnO2→ Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → CuCl2 → AgCl ↓7 8 e. HCl → FeCl3 1.3- Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4o . Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất quá trình lên men là 92%. Câu 2 : ( 4 điểm ) 2.1 - Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : itr C3H7Br , C4H9Cl , C3H8O. 2.2 - Cho 8 gam đất đèn (có lẫn tạp chất trơ) tác dụng hết với nước dư, thu được 2,24 lít khí C2H2 (đktc). Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của CaC2 có trong đất đèn. 2.3 - Hỗn hợp X chứa các muối Na2CO3 , K2CO3 , CaCO3 biết tổng số mol trong X là 0,05 mol. o Cho hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được V lít khí CO2 (đktc). Hãy tính V. Câu 3 : ( 3 điểm ) tu Hòa tan hoàn toàn m gam CuO trong 98 g dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ C1%. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Ngâm 1 lá sắt vào dung dịch X không thấy khí bay ra và khi dung dịch X không còn màu xanh, người ta lấy lá sắt ra rửa sạch, sấy khô, cân lại thấy khối lượng lá sắt tăng 1,6 g. ( Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và toàn bộ Cu sinh ra đều bám trên lá sắt). a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính khối lượng m của CuO ban đầu. c. Tính nồng độ C1 % của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng. d. Tính nồng độ phần trăm của muối thu được trong dung dịch sau khi đã lấy lá sắt ra.
  2. Câu 4 : ( 4 điểm ) Khử hoàn toàn 38,4 g hỗn hợp CuO và FeO ở nhiệt độ cao bằng CO dư. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp 2 kim loại và hỗn hợp khí X. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau - Phần 1 cho tác dụng với dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thu được 15 gam kết tủa trắng. - Phần 2 cho tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng đến khan thu được m2 gam muối. a. Xác định khối lượng m của hai kim loại và khối lượng m2 của muối. b. Ngâm m gam hỗn hợp 2 kim loại nói trên trong m1 gam dung dịch HCl 25% (tác dụng vừa đủ) thu được H2↑, dung dịch Y và một chất rắn không tan. Tìm nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch Y. n Câu 5 : ( 5 điểm ) 5.1 - Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ Y có công thức CnH2n+1COOH. Cho 0,04 mol hỗn hợp X tác dụng hết với 50 ml dung dịch KOH 1M rồi cô cạn, thu được 4,9 g chất v rắn khan. a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. b. Tìm khối lượng của hỗn hợp X. c. Nếu biết tỷ khối hơi của Y so với oxi là 2,3125. Xác định công thức phân tử của Y e. d. Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng từng axit trong hỗn hợp X. 5.2 - Hoà tan hoàn toàn 4,53 gam hỗn hợp Fe, FeS, Na2S, Zn trong V ml HCl 2M lấy vừa đủ, sau phản ứng thu được 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí X có tỷ khối hơi so với hidro bằng 11,67 và dung dịch Y. Cô cạn đến khan dung dịch Y thu được m gam muối khan. a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. itr b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng. c. Tính khối lượng m gam muối khan thu được. - Hết - o Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………….. tu Số báo danh :…………………………………………………………………… Chữ ký giám thị 1:………………………………Chữ ký giám thị 2………………… Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản