Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: eligiabetdiemuyen

Cho lúa than cao,hạt tròn lai với lúa than thấp hạt dài. F1 thu được toàn lúa thân cao,hạt dài.Cho F1 giao phấn,thu được F2: 56.25% than cao,hạt dài : 18.75% thân cao,hạt tròn : 18.75% thân thấp,hạt dài :6.25% thân thấp,hạt tròn. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng. Tìm kiểu gen,kiểu hình của P để ngay F1 phân tính về hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình theo mỗi trường hợp .

Nội dung Text: Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC 2011-2012
QUÃNG NGÃI
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1: (1.0 điểm)
Trình bày cơ chế đóng,mở cơ vòng môn vị ở dạ dày của người. Sự đóng mở cơ,vong
môn vị có ý nghĩa gì?
Câu 2: (1.0 điểm)
Miễn dịc là gì?Nêu rõ tác dụng của mỗi loại bạch cầu trong việc bảo vệ cơ thể.
Câu 3: (2.0 điểm)
So sánh biến dị tổ hợp và đột biến gen.
Câu 4: (1.5 điểm)
Một gen có 3510 liên kết hidro,tổng hợp một phân tử mArn có tỷ lệ A:U:G:X=1:2:3:4.
Tính:
a. Chiều dài của gen.
b. Số lượng từng loại nucleotic trong gen.
Câu 5: (2.5 điểm)
Cho lúa than cao,hạt tròn lai với lúa than thấp hạt dài. F1 thu được toàn lúa thân cao,hạt
dài.Cho F1 giao phấn,thu được F2: 56.25% than cao,hạt dài : 18.75% thân cao,hạt tròn : 18.75%
thân thấp,hạt dài :6.25% thân thấp,hạt tròn. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng.
Tìm kiểu gen,kiểu hình của P để ngay F1 phân tính về hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình
theo mỗi trường hợp sau:
1) 3:3:1:1 2) 1:1:1:1
Câu 6: (1.0 điểm)
Giới hạn sinh thái là gì? Giới hạn sinh thái có liên quan như thế nào đến sự phân bố của
loài?
Câu 7: (1.0 điểm)
Cho các quan hệ sinh thái sau:
a. Cáo ăn gà.
b. Dây tơ hồng trên thân cây gỗ.
c. Vi khuẩn nốt sần sống trong cây họ đậu.
d. Sâu bọ sống nhờ trong các tổ mối,kiến.
-----------Hết---------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản