KĨ THUẬT - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
202
lượt xem
12
download

KĨ THUẬT - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động 3 : Hs thực hành khâu viền đường gấp mép vải : -Gv gọi một hs nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải. -Nhận xét , củng cố cách khâu viền đường gấp mép vải theo các bước : +Bước 1 : Gấp mép vải .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

  1. KĨ THU T KHÂU VI N Ư NG G P MÉP V I B NG MŨI KHÂU THƯ NG TI T 13 Giáo viên H c sinh Ho t ng 3 : Hs th c hành khâu vi n ư ng g p mép v i : -3 hs lên ki m tra bài cũ. -Gv g i m t hs nh c l i ph n -L p l ng nghe. ghi nh và th c hi n các thao tác g p mép v i. -Nh n xét , c ng c cách khâu vi n ư ng g p mép v i theo các bư c : - Hs t t c v t li u và d ng c lên bàn cô ki m tra. +Bư c 1 : G p mép v i . - Hs th c hành khâu +Bư c 2 : Khâu vi n ư ng
  2. g p mép v i b ng mũi khâu t. -Gv ki m tra v t li u, d ng c th c hành c a hs và nêu y/c ,th i gian hoàn thành s n ph m . -Y/c hs th c hành cá nhân trong nhóm 6 , g p mép v i và khâu vi n ư ng g p mép b ng mũi khâu t. -Gv quan sát , u n n n thao tác chưa úng c a hs ho c ch d n thêm cho nh ng hs còn lúng túng . TI T 14 Ho t ng 4 : ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh. -Nhóm trình bày -Gv t ch c cho hs trưng bày s n ph m. s n ph m th c hành theo nhóm 6 . -Hs l ng nghe các
  3. -Gv nêu các tiêu chu n ánh tiêu chí ánh giá và nh n giá s n ph m . xét +G p ư c mép v i . ư ng g p mép v i tương i th ng , ph ng , úng kĩ thu t. +Khâu vi n ư c ư ng g p m p v i b ng mũi khâu t. +Mũi khâu tương i u ,th ng ,không b dúm. - Hs t ánh giá +Hoàn thành s n ph m úng s n ph m c a t ng nhóm th i gian qui nh. -Y/c hs d a vào các tiêu chí trên t ánh giá s n ph m th c hành . -GV nh n xét , ánh giá k t qu h c t p c a hs . IV- nh n xét và d n dò : -GV nh n xét s chu n b , tinh
  4. th n thái h c t p và k t qu th c hành c a hs . -Gv hư ng d n hs c trư c bài m i và chu n b v t li u ,d ng c theo sgk h c bài “C t ,khâu túi rút dây”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản