KĨ THUẬT - ÔN TẬP VÀ CẮT KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
121
lượt xem
16
download

KĨ THUẬT - ÔN TẬP VÀ CẮT KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hệ thống kiến thức các mũi khâu thường , khâu đột mau , khâu đột thưa , thêu lướt vặn ,thêu móc xích . -Rèn luyện kĩ năng nói đúng các qui trình của từng mũi thêu., thuộc bài kĩ , nhớ lâu. -Hs biết vận dụng những mũi khâu đã học tự phục vụ cho bản thân khi áo quần bị sứt chỉ,biết trang trí trên khăn tay, áo quần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - ÔN TẬP VÀ CẮT KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

  1. KĨ THU T ( TI T 27 ) ÔN T P VÀ C T KHÂU, THÊU S N PH M T CH N ( TI T 1 ) I-M c tiêu: -H th ng ki n th c các mũi khâu thư ng , khâu t mau , khâu t thưa , thêu lư t v n ,thêu móc xích . -Rèn luy n kĩ năng nói úng các qui trình c a t ng mũi thêu., thu c bài kĩ , nh lâu. -Hs bi t v n d ng nh ng mũi khâu ã h c t ph c v cho b n thân khi áo qu n b s t ch ,bi t trang trí trên khăn tay, áo qu n. II- dùng h c t p: -Tranh qui trình c a các bài trong chương ( sgk ). -M u khâu , thêu ã h c.
  2. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ : Thêu móc xích. -2 hs nêu qui trình th c hi n thêu móc -2 hs lên tr l i bài cũ. xích hình qu cam. -Nh n xét , ánh giá . 2- Bài m i: -1 ,2 hs nêu , l p l ng nghe b sung. - Gi i thi u , ghi . -Nhóm ho t ng,làm vi c ghi ra *Ho t ng1:-Y/c hs nêu nh ng bài ã phi u. h c chương I. -Gv y/c hs ho t ng nhóm 6 ghi l i qui trình các lo i mũi khâu , thêu ã h c ( khâu thư ng , khâu t thưa, khâu t - i di n t ng nhóm lên nêu qui trình mau, thêu lư t v n , thêu móc xích ). -L p nh n xét , b sung . -Nhóm nào xong trư c dán lên b ng.. -2 hs nh c l i qui trình c t v i theo ư ng v ch d u.. - i di n nhóm lên trình bày. -2 hs nh c l i qui trình khâu ghép hai -Gv nh n xét ., ánh giá nhóm nào úng mép v i b ng các lo i mũi khâu. nh t và nhanh nh t. -L p nh n xét , b sung. -Gv t câu h i và g i m t s hs nh c
  3. l i qui trình.và cách c t v i theo ư ng -Hs l ng nghe. v ch d u, khâu thư ng , khâu ghép hai mép v i b ng mũi khâu t , thêu lư t v n , thêu móc xích. -Hs th c hành ( 10 ‘ ) theo nhóm -Gv ch t l và s d ng tranh qui trình c ng c nh ng ki n th c cơ b n v c t ,khâu ,thêu ã h c. -Trình bày s n ph m theo nhóm ( 4 s n ph m ) * Ho t ng2:-T ch c cho hs th c hành các mũi khâu ,thêu. ( 10’) - i di n nhóm lên nhân xét và ánh giá s n ph m chéo theo tiêu chu n. +Hs ho t ng theo nhóm 4, m i nhóm ph i th c hi n cho ư c 4 m u thêu . -Y/c hs trình bày s n ph m. -Gv nh n xét , ánh giá theo tiêu chu n., tuyên dương , khen thư ng. 3- Nh n xét ti t h c, giáo d c tư tư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản