KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

Chia sẻ: fordec

Biết vận dụng kĩ thuật thêu lướt vặn để thêu hình hàng rào đơn giản. -Thêu được hình hàng rào đơn giản bằng mũi tên lướt vặn . -Hs yêu thích sản phẩm mình tự làm ra.

Nội dung Text: KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

KĨ THU T(TI T 21 )

THÊU LƯ T V N HÌNH HÀNG RÀO ƠN GI N

( TI T 2)

I-M c tiêu:

Bi t v n d ng kĩ thu t thêu lư t v n thêu hình hàng rào ơn gi n.

-Thêu ư c hình hàng rào ơn gi n b ng mũi tên lư t v n .

-Hs yêu thích s n ph m mình t làm ra.

II- dùng d y h c:

-M u thêu hình hàng rào ơn gi n b ng mũi thêu lư t v n .

III- Ho t ng d y và h c:


Giáo viên H c sinh


1-Bài cũ:

Nêu qui trình thêu lư t v n hình ơn - 2 hs lên tr l i câu h i.
gi n.

NH n xét , ánh giá.

2- Bài m i:

-Gi i thi u:
-Hs l ng nghe.
Hôm nay cô s cho các em th c hành
ti p thêu lư t v n hình hàng rào ơn
gi n ti p theo.

* Ho t ng 1:Hs th c hành.

-Gv ki m tra s chu n b và k t qu
th c hành ti t 1 c a hs.
-Hs trình bày s n ph m làm ti t 1 cho
-Nh n xét và t ch c cho hs th c hành gv ki m tra.
thêu lư t v n hình hàng rào ơn gi n
-Hs th c hành ti p cho hoàn thành s n
-Gv quan sát và u n n n , ch d n thêm ph m.
cho nh ng hs th c hi n chưa úng thao
tác kĩ thu t.

- ng viên hs thêu m t cách sáng t o
v m u hình hàng rào .

* Ho t ng 2: ánh giá k t qu h c
t p c a hs.

-Gv t ch c cho hs trưng bày s n ph m
th c hành theo nhóm

-Gv nêu các tiêu chu n ánh giá :

+Thêu ư c t i thi u là ư ng hàng rào
.
-Nhóm trình bày s n ph m .
+Các mũi thêu th ng theo ư ng k . ít
b dúm.

-Hs l ng nghe các tiêu chí ánh giá t
+Thêu úng kĩ thu t : các mũi thêu g i
nh n xét s n ph m c a mình và c a b n.
u lên nhau gi ng như ư ng v n
th ng .

+Hoàn thành úng th i gian qui nh.
-Hs d a vào tiêu chu n trên t ánh
giá s n ph m c a mình và c a b n .

-Gv nh n xét và ánh giá k t qu h c
t p c a hs.

3- C ng c và d n dò:

-Gv nh n xét s chu n b , tinh th n h c
t p , k t qu h c t p c a hs và giáo d c
-L p nh n xét ,ch n ra nh ng s n ph m
tư tư ng: p.

+Các em nên thư ng xuyên t p rèn l i
các mũi thêu ã h c t khâu vá
nh ng ư ng
-Hs l ng nghe.

ch b t áo qu n c a mình ho c
trang trí trên khăn tay c a mình. Và nh
khi s d ng kim nên c n th n không cho
kim âm vào tay.

-D n dò:

-V nhà ôn l i qui trình thêu mũi lư t
v n.

.-Hư ng d n hs c trư c và chu n b
v t li u , d ng c h c bài thêu móc
xích.
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản