KĨ THUẬT ( TIẾT 25 VÀ 26 ) - THÊU MÓC XÍCH HÌNH QUẢ CAM (TIẾT 2 VÀ 3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
145
lượt xem
12
download

KĨ THUẬT ( TIẾT 25 VÀ 26 ) - THÊU MÓC XÍCH HÌNH QUẢ CAM (TIẾT 2 VÀ 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS biết cách sang mẫu thêu lên vải và vận dụng kĩ thuật thêu móc xích để thêu hình quả cam Thêu được hình quả cam bằng mũi thêu móc xích HS yêu thích sản phẩm mình làm được GV : Mẫu thêm móc xích hình quả cam HS : Một mảnh vải trắng 30*30, 1 giấy than, 1 mẫu vẽ quả cam Chỉ màu, kim, khung thêu d = 20 cm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT ( TIẾT 25 VÀ 26 ) - THÊU MÓC XÍCH HÌNH QUẢ CAM (TIẾT 2 VÀ 3)

  1. KĨ THU T ( TI T 25 VÀ 26 ) THÊU MÓC XÍCH HÌNH QU CAM (TI T 2 VÀ 3) I-M c tiêu HS bi t cách sang m u thêu lên v i và v n d ng kĩ thu t thêu móc xích thêu hình qu cam Thêu ư c hình qu cam b ng mũi thêu móc xích HS yêu thích s n ph m mình làm ư c II- dùng GV : M u thêm móc xích hình qu cam HS : M t m nh v i tr ng 30*30, 1 gi y than, 1 m u v qu cam Ch màu, kim, khung thêu d = 20 cm III-Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò Ti t 1 I. Bài cũ 2 HS nêu các bư c thêu móc xích 2 HS GV nh n xét, ghi i m
  2. II. Bài m i 1. Gi i thi u 2. Ho t ng Ho t ng 1 : Hư ng d n quan sát, nh n xét m u GV gi i thi u m u thêu hình qu cam, hư ng d n HS quan sát m u. K t h p quan HS nêu sát hình 5 SGK nh n xét v c i m hình d ng, màu s c c a qu cam GV ch t ý :qu cam ư c thêu mũi móc xích có 2 ph n : cu ng lá và ph n qu . Cu ng hơi cong màu nâu. Trên cu ng có lá xanh. Qu hơi tròn màu da cam Ho t ng 2 : HS tr l i d a vào hình 1 và 2 GV hư ng d n thao tác k thu t SGK) a. Hư ng d n in m u lên v i GV cho HS quan sát hình 1b SGK và nêu cách in m u lên v i GV lưu ý : - Phân bi t 2 m t c a gi y than, m t in HS nêu sau khi quan sát áp vào m t v i - Dùng bút chì tô m u, i v i m u có nhi u nét nên tô theo th t t trái sang ph i,
  3. t trên xu ng dư i không sót nét v Yêu c u 1 HS nh c l i b. Hư ng d n thêu Yêu c u HS nêu l i cách căng v i lên khung 1 HS nh c G i 1 HS lên th c hành căng v i lên khung HS nêu GV nh n xét u n n n Hư ng d n quan sát hình 2, 3, 4 và nêu các bư c thêu móc xích hình qu cam 1 HS lên b ng - l p quan sát GV lưu ý :xu ng kim khi thêu h t 1 ư ng thêu, xu ng kim ngoài mũi thêu ch n cho mũi thêu không b tu t HS quan sát và nêu 1 HS c ghi nh + Bư c 1 : thêu hình qu (SGK) Ho t ng 3 : + Bư c 2 : thêu hình cu ng HS th c hành + Bư c 3 : thêu hình lá GV ki m tra v t li u HS th c hành trên gi y HS l ng nghe a. V qu cam Hs c ghi nh . b. Thêu trên v i. c. GV theo dõi, giúp nh ng em còn
  4. lúng túng. d. Trình bày s n ph m theo nhóm. Các nhóm t ki m tra e. Nh n xét , ánh giá ,ch n m u thêu p nh t. HS v lên gi y C ng c , d n dò HS th c hành thêu trên v i. Chu n b v i, kim ch cho ti t sau. Nhóm trình bày s n ph m . L p nh n xét chon m u thêu p nh t.
  5. KĨ THU T ( TI T 26 )
Đồng bộ tài khoản