KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Chia sẻ: azzurri

Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ (mặt mạnh, hạn chế), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản