KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC

Chia sẻ: leethanhbinhf

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn chuyên về tổ chức đoàn, hội - KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC

Nội dung Text: KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC


Tên Ngườ
TT NỘI DUNG i
đề mục thực
hiện
- Đã đến giờ làm việc, mời toàn thể quý vị đại biểu đứng lên chuẩn bị làm
lễ chào cờ.
Nghi thức - Chỉnh trang y phục. Tất cả chú ý. Nghỉ... nghiêm... chào cờ... chào. Quốc Tâm
01 chào cờ ca (dứt nhạc quốc ca)... Đoàn ca (dứt nhạc đoàn ca )
- Thôi, nghi lễ chào cờ chấm dứt. Mời toàn thể đại biểu ngồi xuống.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí đại biểu.
Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ …… về việc tổ chức đại hội mãn
nhiệm kỳ. Được sự thống nhất của Ban Chấp hành Chi đoàn và cấp ủy tại
đơn vị đồng ý cho chi đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ …… năm …… , Đại
hội có nhiệm vụ thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thực
hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn nhiệm kỳ …..;.
năm ……., quyết định phương hướng nhiệm
vụ công tác năm ……. và bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ …….. . Theo
kế hoạch, hôm nay thứ sáu ngày … tháng …. năm ……. chi đoàn tiến
hành đại hội chính thức. Tâm
Tuyên bố lý
- Đến dự đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các
do, giới
đại biểu:
thiệu đại
02 biểu + Về phía đơn vị:
. Đại diện lãnh đạo nhà trường có ông
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
. Đại diện cấp ủy có ông : ………………………. .
Cùng sự có mặt của …/……. đồng chí là đại biểu đoàn viên chi đoàn về
dự đại hội hôm nay.

- Tiếp tục chương trình, tôi xin thay mặt Ban Tổ chức Đại hội hướng
dẫn bầu Đoàn chủ tịch để điều khiển đại hội. Ban Tổ chức đại hội dự
kiến thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

+ Đồng chí : . – Bí thư Chi đoàn
+ Đồng chí : . - Phó Bí thư Chi đoàn
+ Đồng chí : . - ủy viên BCH Chi đoàn
Bầu chọn Tâm
Đoàn chủ Mời đại hội cho ý kiến.... Nếu đại hội không có ý kiến thì xin biểu
03 tịch quyết thành phần Đoàn chủ tịch. Đại biểu nào đồng ý với thành phần Đoàn chủ
tịch do
tôi vừa giới thiệu đề nghị cho biểu quyết bằng cách giơ tay... Biểu quyết...
(nhìn xuống đại biểu).
Xin cảm ơn đại biểu. Đại biểu nào có ý kiến khác? ... không có
ý kiến khác (nếu không có đại biểu giơ tay). Như vậy đại hội đã nhất trí
100%. Mời Đoàn chủ tịch vào vị trí làm việc.
- Kính thưa đại hội, để thuận tiện chi việc theo dõi và ghi chép tiến
trình đại hội, cũng như giúp Đoàn chủ tịch dự thảo các văn bản cần thiết,
thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin giới thiệu Thư ký đại hội (gồm các) đồng chí:
+ Đồng chí ………….. (và đồng chí .................................)
Tâm
Xin mời đại hội cho ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay . Biểu quyết …
Giới thiệu Đại biểu đã nhất trí 100 % . Xin cám ơn các đồng chí !
04
thư ký đoàn
Mời đoàn Thư ký vào vị trí làm việc.

- Kính thưa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua
toàn bộ chương trình làm việc của đại hội. Gồm có các nội dung sau:
(đọc toàn bộ chương trình)...
- Tôi vừa thông qua chương trình làm việc của đại hội, xin đại hội cho ý
Thông qua kiến... Đại hội không có ý kiến đóng góp. Như vậy Đại hội đã nhất trí 100%. Tâm
05 chương trình - Tiếp tục chương trình đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng
đại hội chí
………. – Bí thư Chi đoàn Cán bộ công chức trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm
kỳ ….năm ……. , phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ ……. năm …….. . Xin kính mời đồng chí.
- Kính thưa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin trình bày Báo cáo
Trình bày tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ……. năm ……..,
Báo cáo phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …… năm ……. .
tổng kết và (Thông qua Báo cáo tổng kết và phương hướng)
06 phương - Tôi vừa trình bày xong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua cũng như Trung
hướng tới phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Kính thưa đại hội, tiếp tục chương
trình tôi xin giới thiệu đồng chí ……… lên thông qua bản kiểm điểm Ban
Chấp hành. Xin kính mời đồng chí.

+ Kính thưa đại hội, được sự phân công của Đoàn chủ tịch tôi xin trình
bày bàn tự kiểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ (cũ)………… (đọc toàn bộ bản
Trình bày tự kiểm).
bản kiểm + Kính thưa đại hội, tôi vừa trình bày xong bản tự kiểm của Ban Tâm
07 điểm Chấp hành. Tiếp theo xin kính mời đồng chí ………. hướng dẫn đại biểu
BCH thảo luận nội dung các văn kiện vừa trình bày.

Hướng (Hướng dẫn các nội dung trọng tâm, các giải pháp thực hiện và chỉ tiêu phấn
09 dẫn tham đấu...) Hả i
luận, thảo
luận - Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa các đồng chí đại biểu.
Phát biểu Tôi tên là ............................ hiện là đoàn viên chi đoàn. Được sự Đoàn
tham luận, hướng dẫn và qua thời gian thảo luận tôi xin được đóng góp ý kiến của viên
10 mình vào các báo cáo như sau.
thảo luận có ý
các báo cáo Trước tiên tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo vừa được các kiến
đồng chí thông qua. Tuy nhiên ..........................

- Được sự phân công của Đoàn chủ tịch, tôi xin được làm rõ thêm và giải
đáp các yêu cầu của các đồng chí.
Trung
11a Giải trình + Về Báo cáo tổng kết, có ý kiến cho rằng (yêu cầu) .........
các ý kiến + Trong phương hướng nhiệm kỳ 2005-2007 có ý kiến phát biểu về
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản