Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (động vật vận chuyển trong nước)

Chia sẻ: ee_traime

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm Kiểm dịch động vật, Văn phòng Chi Cục Thú Y. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Kiểm dịch động vật hoặc Trạm Thú y huyện, thị. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch động vật hoặc Trạm Thú y huyện, thị. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản