Kiểm soát chặt chẽ lượng chì có trong thực phẩm trẻ em

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Kiểm soát chặt chẽ lượng chì có trong thực phẩm trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vừa qua, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Bay Area đã liệt kê các loại thực phẩm và thức ăn, uống dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh ở bang Califfornia chứa một lượng chì rất độc hại đối với sức khỏe trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát chặt chẽ lượng chì có trong thực phẩm trẻ em

  1. Ki m soát ch t ch lư ng chì có trong th c ph m tr em V a qua, m t t ch c phi l i nhu n có tr s t i Bay Area ã li t kê các lo i th c ph m và th c ăn, u ng dành cho tr em, tr sơ sinh bang Califfornia ch a m t lư ng chì r t ch i i v i s c kh e tr em. Các lo i th c ph m c th bao g m nư c ép táo, nư c ép nho, lê óng gói và ào (k c th c ph m dành cho tr dư i 1 tu i), và cocktail trái cây. Phòng thí nghi m c a EPA ch ng nh n t i Berkeley và k t qu th nghi m cho th y ph n ăn này u có ch a chì và b n bi t r ng, chì là m t
  2. ch t không ư c khuy n cáo dùng cho th c ph m. Chì là m t kim lo i m m, n ng, c h i ch dùng cho công nghi p do ó chì là m t m i nguy hi m l n i v i tr nh và thai nhi l n thai ph . H c vi n nhi khoa Hoa Kỳ ã ch ra các tri u ch ng nhi m c chì, nh có th d n n chán ăn, bu n nôn, nôn m a, au b ng, táo bón, khó ng , m t m i, khí chất bu n r u, nh c u, au nh c kh p ho c b p th t, thi u máu, n ng có th nhi m c máu, th n kinh, ti t ni u, kh năng sinh s n. Hơn n a không nên l m d ng nư c ép trái cây óng h p vì chúng tăng nguy cơ béo phì và ti u ư ng cho tr . V n ây là trong khi nhi u lo i th c ph m ã ư c th nghi m và tin ch c an toàn nhưng l i thoát ư c vòng ki m duy t m t cách d dàng. Và cách t t nh t mà các bà m ang mang thai ho c nuôi con nh trong khi ch i xác nh ch t lư ng c a các lo i
  3. th c ph m trên thì hãy s t ch bi n các lo i trái cây, rau c tươi cho chính b n thân và bé. M t s bà m r t thích hàng nh p kh u t nư c ngoài cũng nên th n tr ng b i không ph i t t c hàng ngo i u t t.
Đồng bộ tài khoản