Kiểm tra 1 tiết Lượng giác 11

Chia sẻ: Nguyen Lee | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
568
lượt xem
96
download

Kiểm tra 1 tiết Lượng giác 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề Kiểm tra 1 tiết Lượng giác 11 tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra 1 tiết Lượng giác 11

  1. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Thời gian làm bài: 45 phút) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: ĐỀ 1 Câu 1: (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau: a) = 2 + b) = √1 − 2 1 c) = + √1 − 2 2 2− 3 Câu 2: (1 điểm) Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau: − = 2 Câu 3: (6 điểm) Giải phương trình: 3 a) 2 = − √3 2 2 2 3( ) + b) −2 =2 − 1 c) − + = 2 ĐỀ 2 Câu 1: (3 điểm) Tìm GTLN và GTNN của hàm số: a) = √2 2 +2 −2 b) = 2 + +1 4 Câu 2: (1 điểm) Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau: 3 = 2 +1 Câu 3: (6 điểm) Giải phương trình: a) (1 − )(1 + 2 ) =1+ b) ( + 1)( )+2 2 +2 =0 c) 2 −3 2 + 6√2 − −1= 0 4 Học sinh không được sử dụng tài liệu!
Đồng bộ tài khoản