Kiềm tra 1 tiết - Môn đại số lớp 6

Chia sẻ: trangdongdem

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn toán - Kiềm tra 1 tiết - Môn đại số lớp 6.

Nội dung Text: Kiềm tra 1 tiết - Môn đại số lớp 6

TRƯỜNG THCS BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐIỂM
LỚP: 6 MÔN: SỐ HỌC
HỌ VÀ TÊN: BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Đề:
I/TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)
Câu 1:Với ba chữ số 4,0,5 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thoả
mãn điều kiện chia hết cho 2. Số các số tự nhiên ghép được là:
a)1 b)2 c)3 d)4
Câu 2: Số nào sau đây không là số nguyên tố
a)17 b)37 c)87 d)47
Câu 3: Số 108 phân tích ra thừa số nguyên tố là
a)4.3.9 b) 4. 33 c) 22.3.9 d) 22.33
Câu 4: Các số tự nhiên x sao cho10 M(x-1)là
a)x=2;6;11;5 b)x=2;3;6;11 c)x=11;6;5 d)x=3;9;11
II/TỰ LUẬN(8 điểm)
Câu 1:(1.5 điểm)
a)3.52 – 16 :22
b) (315 . 4 + 5 . 315) : 316
Câu 2:(1.5 điểm)
a) 10 + 2x = 45 : 43
b) 52x-3 - 2 . 52 = 52 . 3

Câu 3(2 điểm):
a)Tìm ƯCLN(48,72,90).
b)Tìm BCNN(125,75,30).
Câu 4:(1điểm)
Cho A=18+36+72+x .Tìm số x để A chia hết cho 9, biết 70
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản