KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc )

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
174
lượt xem
15
download

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 1 tiết môn: hình học ( chương iii: vectơ trong không gian- quan hệ vuông góc )', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc )

  1. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc ) A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6đ ) 1. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là: A) OA + OB + OC +OD = 0 B) OA + OC = OB + OD C) OA + ½ OB = OC + ½ OD D) OA + ½ OC = OB + ½ OD a3 2. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a, IJ = ( I, J lần lượt là trung điểm của BC và 2 AD ). Số đo của góc giữa hai đường thẳng AB và CD là: A) 300 B) 450 C) 600 D) 900 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết SA = SC và SB = SD. Khẳng định nào sau đây sai ? A) SO  ( ABCD ) B) AC  ( SBD ) C) AB  ( SAC ) D) SD  AC 4. Cho tứ diện ABCD có AB = AC và DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng ? A) AB  ( ABC ) B) CD  ( ABD ) C) AC  CD D) BC  AD
  2. 5. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân tại A và BC = a, SA  ( ABC ) và SA a6 . Tính số đo của góc giữa đường thẳng SB và ( ABC ). = 2 A) 300 B) 450 C) 600 D) 900 6. Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng ? A) Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a // b B) Nếu a // b và c  a thì c  b. C) Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì a // b. D) Nếu a và b cùng nằm trong ( P ) // c thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c. B. TỰ LUẬN ( 4đ ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD ) và SA = a a, Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB & AD. b, Gọi M là trung điểm của AB, α là mặt phẳng qua M & α  SB. Xác định thiết diện tạo bởi mpα và hình chóp S.ABCD. c, Tính diện tích thiết diện.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản