KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc )

Chia sẻ: abcdef_41

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 1 tiết môn: hình học ( chương iii: vectơ trong không gian- quan hệ vuông góc )', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc )

KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Hình học

( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc )

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6đ )

1. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần
và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A) OA + OB + OC +OD = 0 B) OA + OC = OB + OD

C) OA + ½ OB = OC + ½ OD D) OA + ½ OC = OB + ½ OD

a3
2. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a, IJ = ( I, J lần lượt là trung điểm của BC và
2
AD ). Số đo của góc giữa hai đường thẳng AB và CD là:

A) 300 B) 450 C) 600 D) 900

3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết SA = SC và SB = SD.
Khẳng định nào sau đây sai ?

A) SO  ( ABCD ) B) AC  ( SBD )
C) AB  ( SAC ) D) SD  AC

4. Cho tứ diện ABCD có AB = AC và DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A) AB  ( ABC ) B) CD  ( ABD )

C) AC  CD D) BC  AD
5. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân tại A và BC = a, SA  ( ABC ) và SA
a6
. Tính số đo của góc giữa đường thẳng SB và ( ABC ).
=
2


A) 300 B) 450 C) 600 D) 900

6. Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A) Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a // b

B) Nếu a // b và c  a thì c  b.

C) Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì a // b.

D) Nếu a và b cùng nằm trong ( P ) // c thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c.

B. TỰ LUẬN ( 4đ )

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD ) và SA = a

a, Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB & AD.

b, Gọi M là trung điểm của AB, α là mặt phẳng qua M & α  SB. Xác định thiết diện tạo
bởi mpα và hình chóp S.ABCD.

c, Tính diện tích thiết diện.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản