kiểm tra 1 tiết môn hóa lớp 12- đại cương về kim loại -Mã đề H03

Chia sẻ: conchokon

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí kiểm tra 1 tiết môn hóa lớp 12- đại cương về kim loại -Mã đề H03 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: kiểm tra 1 tiết môn hóa lớp 12- đại cương về kim loại -Mã đề H03

KIỂM TRA 1 TIẾT Mã đề: H03
Câu 1: Điện phân Al2 O3 nóng chảy với cường độ I = 9,65A trong thời gian 30.000s thu được 22,95g Al .Hiệu suất
của phản ứng điện phân là:
A. 100% B. 85% * C. 80% D. 90%
Câu 2: Cho 10,6g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với Cl2 dư thu được 31,9g hỗn hợp 2
muối . A,B và khối lượng của chúng trong hỗn hợp là:
A. Na:2,3g , K:8,3g B. Na:4,6g , K:6g
C. Li: 1,4g , Na: 9,2g * D. Li: 0,7g , Na: 9,9g
Câu 3: Để điều chế Na2CO3 người ta dùng phương pháp :
A. Sục CO2 dư qua dung dịch NaOH
B. Tạo kết tủa NaHCO3 từ NH3+CO2+NaCl rồi nhiệt phân NaHCO3
C. Cho dung dịch NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch NaCl
D. Cho BaCO3 tác dụng với NaCl
Câu 4: Cho các phát biếu sau về phản ứng nhiệt nhôm:
A. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau H trong dãy điện hoá
B. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hoá *
C. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng trước và đứng sau Al trong dãy điện hoá với điều kiện kim
loại đó dễ bay hơi
D. Nhôm khử tất cả các oxit kim loại
Câu 5:Cho 8,5g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với H2O dư thu được 3,36 lit khí (đktc)
.Các kim loại kiềm và khối lượng của chúng là:
A. Na:4,6g , K:3,9g * B. Na:2,3g , K:6,2g
C. Li: 1,4g , Na: 7,1g D. Li: 2,8g , Na: 5,7g
Câu 6: Cho 100 ml H2SO4 1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào dung
dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là:
A. 1,12 lit B. 1,68 lit C. 1,344 lit * D. 2,24 lit
Câu 7: Cho 250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với H2SO4 dư thu được 2,24 lit CO2 (đktc) .
500 ml dung dịch A tác dụng với BaCl2 dư thu được 15,76g kết tủa
Nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A là:
A. C Na2CO3 = 0,08M và C NaHCO3 = 0,02M B. C Na2CO3 = 0,0016M và C NaHCO3 = 0,0004M
C. C Na2CO3 = 0,16M và C NaHCO3 = 0,24M * D. C Na2CO3 = 0,32M và C NaHCO3 = 0,08M
Câu 8: Trong các phát biểu sau về độ cứng của nước :
1. Độ cứng vĩnh cữu là do các muối clorua,sunfat của canxi,magiê
2. Độ cứng tạm thời là do muối Ca(HCO3)2 vàMg(HCO3)2
3. Có thể loại bỏ độ cứng của nước bằng dung dịch NaOH vừa đủ
4. Có thể loại bỏ độ cứng của nước bằng dung dịch H2SO4
câu phát biểu đúng là:
A. Chỉ có 1,2 và 3 B. Chỉ có 1,2 và 4 C. Chỉ có 1 và 2 D. Chỉ có 2 và 3
Câu 9: Một kim loại M dễ mất 2 electron trở thành M2+ .Cấu hình electron của M là:
A. 1s22s22p63s23p63d104s2 B. 1s22s22p63s23p63d64s2
C. 1s22s22p63s23p64s2 * D. 1s22s22p63s23p63d64s1
Câu 10: Trong các phát biểu sau về tính chất khử của kim loại kiềm :Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong
tất cả các kim loại là vì:
1. Trong cùng một chu kì kim loại kiềm có R lớn nhất
2. Kim loại kiềm có Z nhỏ nhất so với các nguyên tố trong chu kì
3. Chỉ cần nhường 1 electron kim loại kiềm đã có cấu hình của khí hiếm
4. Kim loại kiềm là những kim loại rất nhẹ
Câu phát biểu đúng là:
A. Chỉ có 1 và 2 B. Chỉ có 1,2 và 3* C. Chỉ có 3 D. Chỉ có 2 và 3
Câu 11: Để điều chế Ca(OH)2 người ta dùng phương pháp :
1. Nung thạch cao,sau đó cho sản phẩm tác dụng với nước
2. Nung đá vôi,sau đó cho sản phẩm tác dụng với nước
3. Cho dung dịch CaCl2 tác dụng với dung dịch NaOH
4. Cho CaO tác dụng với nước Đáp án đúng là:
A. Chỉ có 2 và 3 B. Chỉ có 1,2 và 4 C. Chỉ có 1 và 2 D. Chỉ có 2 và 4 *
Câu 12: Nung 20g CaCO3 đến phản ứng hoàn toàn ,hấp thụ khí thu được bằng 0,5 lit dung dịch NaOH 0,56M
.Nồng độ các muối thu được là:
A. C Na2CO3 = 0,12M và C NaHCO3 = 0,08M B. C Na2CO3 = 0,4M và C NaHCO3 = 0,0M
C. C Na2CO3 = 0,24M và C NaHCO3 = 0,16M* D. C Na2CO3 = 0,0M và C NaHCO3 = 0,4M
Câu 13: Trong nhóm IIA (từ Be đến Ba) kim loại khó mất electron nhất và dễ mất electron nhất theo thứ tự là :
A. Be , Ca B. Mg ,Ba C. Be ,Ba D. Mg , Sr
Câu 14: Mặc dù B và Al đều cùng nhóm IIIA nhưng B(OH)3 có tính chất axit còn Al(OH)3 lưỡng tính trong đó
tính chất bazơ mạnh hơn là do:
A. B có độ âm điện lớn hơn Al * B. Bán kính nguyên tử B > Al
C. B thuộc chu kì II còn Al thuộc chu kì III D. Al có tính chất khử > B
Câu 15: Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 thì sẽ có hiện tượng :
A. Dung dịch vẫn trong suốt B. Có kết tủa Al(OH)3 dạng keo*
C. Có kết tủa sau đó kết tủa tan D. Có kết tủa nhôm cacbonat
Câu 16: Một hỗn hợp 14,3g gồm K và Zn tan hết trong nước cho ra dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất.Khối
lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và thể tích khí thu được là:
A. 3,9g K,10,4g Zn và 2,24 lit B. 7,8g K, 6,5g Zn và 2,24 lit
C. 7,8g K, 6,5g Zn và 4,48 lit * D. 7,8g K, 6,5g Zn và 1,12 lit
Câu 17: Trong các phát biểu sau về nước cứng:
1. Đun sôi nước có thể loại bỏ độ cứng tạm thời
2. Có thể dùng Na2CO3 đê loại bỏ cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cữu
3. Có thể dùng HCl để loại bỏ độ cứng của nước
4. Có thể dùng Ca(OH)2 vừa đủ để loại bỏ độ cứng của nước
A. Chỉ có 2 B. Chỉ có 1,2 và 4* C. Chỉ có 1 và 2 D. Chỉ có 2,3 và 4
Câu 18: Chỉ dùng 1 chất để phân biệt 3 kim loại sau: Al , Ba , Mg
A. Dung dịch HCl B. Nước *
C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch H2SO4
Câu 19: Để điều chế NaOH người ta dùng phương pháp :
1. Điện phân dung dịch NaCl
2. Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn xốp dung
3. Cho lượng vừa đủ Ba(OH)2 tác dụng với dịch Na2CO3
4. Nhiệt phân Na2CO3  Na2O sau đó cho Na2O tác dụng với H2O
A. Chỉ có 2 và 3 * B. Chỉ có 2,3 và 4 C. Chỉ có 2 D. Chỉ có 2 và
4
Câu 20: Xác định kim loại M biết M tạo ra ion M+ có cấu hình của [Ar]
A. Na B. K C. Cu D. Cr
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản