KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 8 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 1 tiết môn: lịch sử- lớp 8 trường thcs phạm ngọc thạch', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 8 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 8

I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Khoanh tròn câu trả lời
đúng nhất

1.“Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết
người Nam đánh Tây” câu nói này của ai ?
a. Trương Định b. Nguyễn Tri Phương c. Nguyễn
Trung Trực d. Hoàng Diệu

2.Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đến chiến thắng
Cầu Giấy lần thứ hai cách nhau bao nhiêu năm ?

a. 11 năm b. 10 năm c. 9 năm d.
12 năm

3.Chính phủ Pháp bắt triều đình Huế kí Hiệp ước Pa-
tơ-nốt ngày, tháng, năm nào ?

a. 06-06-1884 b.25-08-1883 c. 15-03-1874
d. 07-06-1884

4. Vì sao gọi là phong trào Cần Vương ?
a. Ngày 13-7-1885,Tôn Thất Thuyết ra “Chiếu Cần
Vương”

b. Phong trào Cần Vương kéo dài đến thế kỉ XX.

c. “Chiếu Cần Vương”kêu gọi các văn thân và nhân dân
đứng lên giúp vua cứu nước.

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

5.Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 18581873
ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên
soái ?

a. Nguyễn Trung Trực b. Trương Quyền c.
Phan Liêm d.Trương Định

6.Căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn,Thanh Hoá
được xây dựng trên ba làng :

a. Ba Đình, Thượng Thọ, Mỹ Khê b. Mậu
Thịnh, Mỹ Khê, Mã Cao

c. Thanh Hoá, Mậu Thịnh, Thượng Thọ d. Mậu
Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê

7.Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê
là ai ?
a. Nguyễn Thiện Thuật b. Phan Đình Phùng c. Cao
Thắng d. Đinh Công Tráng

8. Vua Tự Đức qua đời thời gian nào ?

a. 18-08-1883 b. 25-08-1883 c. 19-05-1883
d. Cuối 7-1883

9. Triều Đình Huế kí với thực dân Pháp Hiệp ước
ngày 15 -03-1874 có tên gọi là gì?

a. Quý Mùi b. Giáp Tuất c. Nhâm Tuất
d. Hác Măng

10.Từ ngày 2024-6-1867 Pháp chiếm ba tỉnh miền
Tây đó là những tỉnh nào?

a. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên b.
Gia Định, Định Tường, Biên Hoà

c. Vĩnh Long, An Giang, Biên Hoà d. Gia
Định, Định Tường, Vĩnh Long

11. Tại Căn cứ nào Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần
Vương ?

a. Kinh thành Huế b. Tân Sở c.
Phú Gia d. Gia Định
12. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta thời
gian nào?

a. 31-8-1858 b. 5-6-1862 c. 1-9-
1858 d.17-2-1859

----------------------------------------

II.TỰ LUẬN: (7 điểm) (Làm bài trên giấy kiểm tra)

Câu 1: Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của
phái chủ chiến tại kinh thành Huế ? (3 điểm)

Câu 2: Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886-
1887) ? (3 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khởi
nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình ? ( 1 điểm)

------------o0o--------------

Trường THCS Phạm Ngọc Thạch KIỂM
TRA 1 TIẾT

Họ và Tên:..................................Lớp…. MÔN:
LỊCH SỬ- LỚP 8

Thời
Đề B:
gian: 45 phút
Điểm Lời phê của giáo viên:
I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Khoanh tròn câu trả lời
đúng nhất

1.“Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết
người Nam đánh Tây” câu nói này của ai ?

a. Trương Định b. Nguyễn Trung Trực c.
Nguyễn Tri Phương d. Hoàng Diệu

2.Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đến chiến thắng
Cầu Giấy lần thứ hai cách nhau bao nhiêu năm ?

a. 10 năm b. 11 năm c. 12 năm
d. 13 năm

3.Chính phủ Pháp bắt triều đình Huế kí Hiệp ước Pa-
tơ-nốt ngày tháng năm nào ?

a. 07-06-1884 b.25-08-1883 c. 15-03-1874
d. 06-06-1884
4. Vì sao gọi là phong trào Cần Vương ?

a. . “Chiếu Cần Vương”kêu gọi các văn thân và nhân dân
đứng lên giúp vua cứu nước..

b. Phong trào Cần Vương kéo dài đến thế kỉ XX.

c. Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết ra “Chiếu Cần
Vương”

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

5. Thời gian giai đoạn thứ nhất của phong trào Cần
Vương là:

a. 1885-1896 b. 1886-1888 c. 1885-1888
d.1885-1887

6.Căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn,Thanh Hoá
được xây dựng trên ba làng :

a. Ba Đình, Thượng Thọ, Mỹ Khê b. Thượng
Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê

c. Thanh Hoá, Mậu Thịnh, Thượng Thọ d. Mậu
Thịnh, Mỹ Khê, Mã Cao

7.Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là ai
?
a. Nguyễn Thiện Thuật b.Đinh Công Tráng c. Cao
Thắng d. Phan Đình Phùng

8. Vua Tự Đức qua đời thời gian nào sau đây:

a. 18-08-1883 b. Tháng 7-1883 c. 19-
05-1883 d. 25-08-1883

9. Triều Đình Huế kí với thực dân Pháp Hiệp ước
ngày 15 - 03-1874 có tên gọi là gì?

a.Giáp Tuất b.Quý Mùi c. Nhâm Tuất
d. Hác Măng

10. Ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại
nguyên soái ?

a. Hoàng Diệu b. Trương Định c. Phan Đình
Phùng d.Nguyễn Trung Trực

11. Tại Căn cứ nào Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần
Vương:
a. Kinh thành Huế b. Phú Gia
c. Tân Sở d. Gia Định

12. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta thời
gian nào?
a. 1-9-1858 b. 5-6-1862 .
31-8-1858 d.17-2-1859

---------------------------------------II.TỰ LUẬN: (7 điểm) (Làm bài trên giấy kiểm tra)

Câu 1: Em hãy trình bày khởi nghĩa Hương Khê (1885-
1895) ? (3,5 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-
1892) ? (2,5 điểm)

Câu 3: Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống
Pháp cuối thế kỉ XIX ? (1 điểm)

------------o0o--------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản