KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC

Chia sẻ: sunderland2518

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 45 phút môn: hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC

KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC
Câu 1 (5,25 điểm):
1. Viết sơ đồ điều chế các axit sau đây:
a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic từ benzen và các hoá chất cần thiết
khác.
b) Axit: xiclohexyletanoic, 1-metylxiclohexan-cacboxylic từ metylenxiclohexan và các
hoá chất cần thiết khác.
2. Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần tính axit của các chất trong từng dãy sau:
a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic, xiclohexyletanoic,
1-metylxiclohexan-cacboxylic.
b) COOH CH2CO OH
COOH

; ;
;
N COOH N
(D)
(C)
(A) (B)
3. Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần nhiệt độ nóng chảy của các chất sau:
COOH COOH
COOH


; ;
S
N
(A) (C)
(B)
Hướng dẫn giải:
1. a)
Br2/
Br2 /Fe h KCN
CH3Br
C6H6 C6H5Br C6H5CH2Br C6H5CH2CN
C6H5CH3
Zn
O 
Mg CH2(COOC2H5)2/NaOEt
H3O+
1. CO2
C6H5MgBr C6H5COOH C6H5CH2CH(COOC2H5)2
2. H3O+
1 . OH-
C6H5CH2COOH
2. H3O+
3. to
C6H5CH2CH2COOH
b)
CH3 Br
CH2 CH3 M gB r CH3 COOH
HB r 1. C O2
Mg/ ete
H3O+
CH2B r CH2COOH
HBr/peoxit 1. KCN
(hoÆc 1. Mg/ ete )
2. H3O+ 2. C O2
3. H3O+
2. a)
Trang 1/6
+ I2
H3C COOH CH2COOH CH2COOH COOH
-I1CH2CH2COOH - I2 - I3
+I1
<
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản