Kiểm tra chiếu sáng

Chia sẻ: Hoang Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
349
lượt xem
117
download

Kiểm tra chiếu sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1)Phương pháp hệ số sử dụng: Độ rọi của một điểm cần chiếu sáng: Φn = E.K .S .Z N .η Trong đó: E: độ rọi tối thiểu của khu vực làm việc K: Hệ số dự trữ K = 1,5 – 1,7 S: Diện tích phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra chiếu sáng

  1. 1)Phương pháp hệ số sử dụng: Độ rọi của một điểm cần chiếu sáng: E.K .S .Z Φn = N .η Trong đó: E: độ rọi tối thiểu của khu vực làm việc K: Hệ số dự trữ K = 1,5 – 1,7 S: Diện tích phòng được chiếu sáng m2 N: Số lượng đèn η : Hệ số sử dụng quang thống (%) tra theo bảng tính sẵn Z: Tỷ số giữa độ rọi trung bình và độ rọi tối thiểu E tb /Emin Z = 1 – 1,25 Bảng 5.4: Độ rọi tối thiểu E của một số điểm được chiếu sáng chung Lọai gian phòng Độ rọi nhỏ nhất E(lux) đèn hùynh quang đèn nung sáng Nhà tập thể - Phòng tiếp khách 50 15 - Phòng ở 50 20 Văn phòng - Phòng đánh máy vi tính 150 75 - Phòng thiết kế, vẽ 200 100 - Phòng khách 50 15 Thư viện - Phòng đọc 100 50 - Phòng danh mục 50 25 - Phòng mượn sách 75 35 - Thư viện cấp trung ương 30 15 - Các thư viện khác 20 10
  2. • Xác định các hệ số tính toán: + Hệ số sử dụng quang thông η : Hệ số sử dụng quang thông phụ thuộc vào đặc tính của đèn, kích thước phòng, màu sơn của trần và tường.Trước hết phải biết được chỉ số i của phòng được chiếu sáng: S i= Hc ( b + a) a, b - Kích thước chiều rộng, chiều dài của phòng được chiếu sáng (m). S – Diện tích cần chiếu sáng m2 Phòng 501C5 có: a = 9m b = 9m H = 3,5m Hc = H – hc – hp = 2,55(m) hc = 0,15 m hp = 0,8 m Với: H – chiều cao từ sàng tới trần (m) hc – chiều cao từ trần tới đèn thường lấy bằng (0,2 – 0,25)H (m) hp – chiều cao từ sàn đến bề mặt làm việc (m) Vậy : *Diện tích cần chiếu sáng: S = 9.9 = 81m2 S 81 i= = = 1, 76
  3. S 81 Vậy N = = ; 4 L 4, 62 2 + Tỷ số Z là tỷ số giữa độ rọi trung bình E tb và độ rọi tối thiểu Emin Etb Z= Emin Hệ số này biểu thị sự phân bố không đồng đều của độ rọi, là hàm của nhiều thông số phụ thuộc chủ yếu vào khỏang cách giữa các đèn, chiều cao treo đèn. Z =1,15 đối với đèn nung sáng và đèn phóng điện Z = 1,11 đối với đèn hùynh quang phân thành các dãy sáng Z =1 khi tính tóan độ rọi phản xạ Chọn Z = 1,11 Bảng 5.8: Hệ số dự trữ K đối với một số đèn trong môi trường. Hệ số dự trữ K Tính chất các phòng Đèn hùynh Đèn nung Số lần lau quang sáng bóng đèn Các phòng có nhiều bụi 2,0 1,7 4lần/tháng Các phòng có bụi, khói trung bình 1,8 1,5 3 lần/tháng Phòng ít bụi, mồ hóng 1,5 1,3 2 lần/ tháng E.K .S .Z 100.1,5.81.1,11 Vậy: Φn = = N .η 8.0,3
Đồng bộ tài khoản