Kiểm tra đại số 10 - Chương IV

Chia sẻ: hoangyeudoi110

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra đại số 10 - chương iv', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kiểm tra đại số 10 - Chương IV

KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV
ĐỀ SỐ 1
I. PHẦN CHUNG
Câu 1:(4 điểm) Giải các phương trình, bất phương trình sau:
x −1
a) x + 1 = x − 1 ; ≥ x − 3;
b)
x +1
c) 3x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2 .
Câu 2:(3 điểm)
Cho phương trình: (m +1)x2 - 2x - m = 0
a) Giải phương trình với m = 1;
b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.
II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A:(3 điểm)
Cho hàm số y = x2- 3x + 2
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x2- 3x + 2 = m.
2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B:(3 điểm)
Cho hàm số y = - x2 + 3x - 2
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình -x2 + 3x = m + 2.

ĐỀ SỐ 2
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 ( 2 điểm )
Cho bất phương trình : x2 + 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5
b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 2 ( 5 điểm )
Giải các phương trình, bất phương trình sau:
x +1 x
b) 2 x −x x +1
+ 1
a) c) 2 x 2 − 3x + 1 = x − 1
x − 2 x +1
II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A. (3 điểm)
3(1 − x )
−1
a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) =
15 − 2 x − x 2

b) Tìm m để phương trình x3 -3x2 = m3 -3m2 có 3 nghiệm phân biệt

2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B (3 điểm)
a)Tìm m để phương trình x4 –mx2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt
b) Giải bất phương trình: ( 2− 7x + 3x2 ) 3− 5x − 2x2 ≥ 0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản