Kiểm tra học kì I Môn: Lịch sử Năm học: 2010 –2011 Trường THCS Lê Thiện Lớp: 8

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra học kì i môn: lịch sử năm học: 2010 –2011 trường thcs lê thiện lớp: 8', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kiểm tra học kì I Môn: Lịch sử Năm học: 2010 –2011 Trường THCS Lê Thiện Lớp: 8

Trường THCS Lê Thiện Kiểm tra học kì I Năm học: 2008 – 2009
Lớp : 8 Môn: Lịch sử

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
1, Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng. Vì sao Cách mạng tư sản Hà Lan
được coi là sự kiện mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại? ( 0,25 đ)
A. Cách mạng tư sản Hà Lan nổ ra đầu tiên (tháng 8 – 1566).
B. Lật đổ ách thống trị của Vương quốc Tây Ban Nha.
C. Cách mạng tư sản Hà Lan mở đầu thời đại mới – thời đại chủ nghĩa tư bản chiến thắng chế
độ phong kiến.
D. Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà.
2, Nối các mũi tên từ cột bên trái sang cột bên phải sao cho đúng. ( 0,5 đ)

Sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải sinh ra dồi
dào.
Cuộc cách
Năm 1874, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.
mạng công
nghiệp ở Anh Nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành một
nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.
đã dẫn đến

Anh trở thành nước sản xuất gang thép và than đá
lớn nhất thế giới.


Nước Anh được coi là công xưởng của thế giới.


3, Hãy sử dụng những từ ngữ dưới đây điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn tóm tắt về cuộc
đời và sự nghiệp của Các Mác: (2,0 đ)
trí thức Tiến sĩ triết học thông minh hoạt động cách mạng
chủ xưởng 1843 1845
“C. Mác sinh năm 1818 trong một gia đình…………………………… gốc Do Thái ở thành
phố Tơ-ri-ơ nước Đức. Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng là một người………………………., sớm tỏ
ra uyên bác, vì vậy mới 23 tuổi Mác đã đỗ …………………… Mác vừa làm khoa học, vừa
cộng tác với báo chí có khuynh hướng cách mạng. Bị trục xuất khỏi Đức, năm ……... Mác
sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng ở Pháp.”

4, Đánh dấu X vào ô trống trước nội dung khẳng định đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho
vay lãi”. (0,25 đ)
 Pháp thi hành chính sách đàn áp nhân dân.
 Tập trung ngân hàng ở Pháp đạt mức độ cao.
 Pháp xâm lược thuộc địa và đầu tư khai thác thuộc địa.
 Pháp là nước đứng thứ hai sau Anh về xuất khẩu tư bản.
 Nước Pháp cho các nước chậm tiến vay lãi nặng.
Phần II. Tự luận ( 7 điểm)
1, Tại sao nói Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới? ( 2, 0 đ)
2, Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907. ( 5,0 đ)

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………….
………………………………………………… .………………….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………….
…………………………………………………......…………………………………………………. ………….
……………………………………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………….........………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………….
…………………………………………………......………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………….
…………………………………………………......………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………….
…………………………………………………......………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………… ..
Trường THCS Lê Thiện Kiểm tra học kì I Năm học: 2008 – 2009
Lớp: 8 Môn: Lịch sử

Ma trận đề
Mức độ Nhận biết
Thông hiểu Vận dụng Tổng số
Lĩnh vực
nội dung TN TL TN TL TN TL TN
TL
1 1
Những cuộc cách 0,25
mạng tư sản đầu
tiên
Chương Chủ nghĩa tư bản 1
I được xác lập trên 0,5 1
phạm vi thế giới
Phong trào công 1 1
nhân và sự ra đời 2,0
của chủ nghĩa mác
Công xã Pa-ri 1 1
Chương
2,0
II
Các nước Anh, 1 1
Pháp, Đức, Mĩ cuối 0,25
thế kỉ XIX - đầu thế
kỉ XX
Phong trào công 1 1
nhân quốc tế cuối 5,0
thế kỉ XIX - đầu
thế kỉ XX
Tổng số câu 4 1 1 4 2
Tổng số điểm 3,0 2,0 5,0 3,0 7,0

Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Các ý đúng:
1, ý: D (0, 25 đ)
2, ý: 1, 5 ( 0, 5 đ)
3, các từ (số): trí thức; thông minh; Tiến sĩ triết học; 1843
( mỗi ý đúng được 0, 5 đ x 4 = 2,0đ)
4, ý: 5 (0, 25 đ)
Phần II. Tự luận: (7 điểm)
1 , Nói Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới là vì Công xã đã ban bố và thi hành các sắc
lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân (là Nhà nước của dân, do dân và vì dân).
2, Nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907. ( 5,0 đ)
* Nguyên nhân: (1,5 đ)
- Đất nước khủng hoảng trầm trọng. Nhiều nhà máy bị đóng cửa, số công nhân thất nghiệp
ngày càng tăng, tiền lương giảm sút, ngày lao động từ 12 đến 14 giờ, điều kiện sống rất tồi tệ.
(1,0đ)
- Chế độ Nga hoàng đẩy cuộc chiến tranh Nga- Nhật 1904-1905. ( 0,5đ)
* Diễn biến: (3,5đ)
- Ngày chủ nhật 9 -1-1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình kéo đến Cung điện Mùa
Đông đưa bản yêu sách lên nhà vua. ( 0,5đ)
- Nga hoàng Ni-cô-lai II ra lệnh nổ súng vào đoàn biểu tình. Gần 1000 người chết, 2000 người
bị thương. ( 0,5đ)
- Nhân dân căm phẫn. Hưởng ứng lời kêu gọi của của những người bôn-sê-vích, công nhân nổi
dậy cầm vũ khí, dựng chiến luỹ khởi nghĩa. Xung đột đổ máu trên các đường phố. ( 0,5đ)
- Tháng 5 – 1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy, đánh phá dinh cơ của địa chủ, thiêu huỷ văn
tự, khế ước, lấy của người giàu chia cho người nghèo. (0,5 đ)
- Tháng 6 – 1905, thuỷ thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa. (0,5 đ)
- Đỉnh cao của cuộc đấu tranh là khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va tháng 12 – 1905. Cuộc khởi
nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá chênh lệch. (1,0đ)


Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản