KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

Chia sẻ: huynhphuoc

Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. Tìm tọa độ các điểm B và C. Tính chu vi hình bình hành AOBC. Tính diện tích hình bình hành AOBC.

Nội dung Text: KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010
Môn:TOÁN-LỚP 10
Đề dự bị Thời gian:120 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề kiểm tra có 02 trang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM)
Câu I: (1,25 điểm)
Cho hàm số y = x − 2m x + 1 có đồ thị là ( Cm).
4 2 2


1. Cho A = [ 12;2009 ) , B = ( −∞;25 ) .Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B
2. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ ∃x ∈ ¡ : x 2 + x − 2 < 0" .
Câu II: (1,75 điểm)
Cho hàm số y = ax + bx + 2 có đồ thị là parabol ( P)
2


1. Tìm a,b,biết (P) có đi qua điểm C(1;-1) và có trục đối xứng là x=2.
2. Vẽ (P)
3. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng y = x .
Câu III: (2,0 điểm)
1. Tìm giá trị của p để phương trình: p x − p = 4 x − 2 có nghiệm tùy ý x
2


thuộc ¡ .
2. Giải phương trình sau: x − 1 − 2 x − 2 + 3 x − 3 = 4 .
Câu IV: (2,0 điểm)
Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao
điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC.
1. Tìm tọa độ các điểm B và C.
2. Tính chu vi hình bình hành AOBC.
3. Tính diện tích hình bình hành AOBC.
II.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chọn một trong hai chương trình
1.Theo chương trình chuẩn: thí sinh làm câu Va và câu VIa
Câu Va: (2,0 điểm)
Cho M là một điểmuuu ộc đr ng tròn uuur ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh a.
thu uuuườ uuur (O)
r u
1. Chứng minh rằng: MA + MB + MC = 3MO
uuu uuu uuur
r r
2. Tính MA + MB + MC
Câu VIa: (1,0 điểm) Cho phương trình ( m − 1) x + ( 2m − 4 ) x − 3 = 0
2 2


1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm.
2. Với giá trị nào của m dương thì phương trình có một nghiệm bằng 1?Tìm
nghiệm còn lại.
2.Theo chương trình nâng cao: thí sinh làm câu Vb và câu VIb
Câu Vb: (2,0 điểm)
rr r
1. Cho hai vec tơ a; b khác 0 ,không cùng phương.Tìm số x sao cho hai vec tơ
ur r rr r r
p = 2a + b; q = a + xb là cùng phương
2. Cho M là một điểm thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh
uuu uuu uuur
r r
a.Tính MA + MB + MC
Câu VIb: (1,0 điểm) Giải và biện luận phương trình: ( m − 1) x + ( 2m − 4 ) x − 3 = 0
2 2


---------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------
*Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay theo qui định của Bộ giáo
dục và Đào tạo cho phép.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản