Kiến thức giải tích 12 - P2 - Nguyễn Lương Thành

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
191
lượt xem
86
download

Kiến thức giải tích 12 - P2 - Nguyễn Lương Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Kiến thức giải tích 12 - P2 - Nguyễn Lương Thành " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào trong các kỳ thi. Chúc các bạn học tốt ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức giải tích 12 - P2 - Nguyễn Lương Thành

  1. Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 2: Tính đơn điệu của hàm số x3 Bài 1) Tìm m để hàm số y = − + mx 2 − 4 x − 1 luôn nghịch biến trên miền xác định. 3 x3 Bài 2) Tìm m để hàm số y = (m + 2 ) − (m + 2)x 2 + (m − 8)x + m 2 − 1 nghịch biến trên R. 3 x 2 + 2(m + 1)x + 2 Bài 3) Cho hàm số y = . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (0; +∞) x +1 Bài 4) Tìm các giá trị của m để hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 + 6(m + 1)x + m 2 giảm trên (-2; 0) mx + 1 Bài 5) Cho hàm số y = x+m a) Tìm m để y tăng trên (1; +∞) b) Tìm m để y giảm trên (-∞; 0) Bài 6) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = (m − 1)x 3 + (m − 1)x 2 − 2 x + 1 1 2 3 a) nghịch biến trên R b) nghịch biến trên khoảng (0; +∞) 2 x 2 − 3x + m Bài 7) Cho hàm số y = . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (3; +∞) x −1 Bài 8) Tìm các giá trị của m để hàm số y = 1 (m + 1)x 3 − (2m − 1)x 2 + 3(2m − 1)x + 1 nghịch biến (-1; 1) 3 x 2 − 2mx + 3m 2 Bài 9) Tìm các giá trị của m để hàm số y = đồng biến trên khoảng (1; +∞) x − 2m x2 − 2x + m Bài 10) Xác định m để hàm số y = nghịch biến trên đoạn [-1; 0] x−2 Bài 11) Xác định m để hàm số y = x 3 − 3(m − 1)x 2 + 3m(m − 2 )x + 1 đồng biến trên tập hợp các giá trị của x sao cho 1 ≤ x ≤ 2 Bài 12) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 + 3 x 2 + mx + m nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1. Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản