Kiến thức Vật lý: Khúc xạ ánh sáng

Chia sẻ: Chuot Chuot | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
397
lượt xem
97
download

Kiến thức Vật lý: Khúc xạ ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới( tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia t-ớ Vi.ới hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức Vật lý: Khúc xạ ánh sáng

 1. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
 2. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
 3. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. SỰ KHÚC XẠ 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: ÁNH SÁNG: A’ A
 4. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. SỰ KHÚC XẠ 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: ÁNH SÁNG: Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch 1. Hiện tượng khúc phương (gãy) của các tia sáng khi xạ ánh sáng: truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác 2. Định luật khúc xạ nhau. ánh sáng: 2. Định luật khúc xạ ánh sáng:
 5. S N S' SI: tia tới I: điểm tới i' i IS’: tia phản xạ 1 NIN’: pháp tuyến với mặt I phân cách tại I 2 r IR: tia khúc xạ N' i: góc tới R i’: góc phản xạ r : góc khúc xạ
 6. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. SỰ KHÚC XẠ 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: ÁNH SÁNG: - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng 1. Hiện tượng khúc tới( tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và xạ ánh sáng: ở phía bên kia pháp tuyến so với tia 2. Định luật khúc xạ tới.ới hai môi trường trong suốt nhất -V ánh sáng: định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi sin i = h`ăngsô′ sin r
 7. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. SỰ KHÚC XẠ 1.Chiết suất tỉ đối: ÁNH SÁNG: 1. Hiện tượng khúc As truyền từ môi trường 1 sang môi xạ ánh sáng: trường 2 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: sin i sin i = n21 = h`ăngsô′ sin r sin r II. CHIẾT SUẤT MÔI TRƯỜNG: Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 1.Chiết suất tỉ đối: n21 : ( chứa tia khúc xạ) đối với môi trường 1 (chứa tia tới)
 8. 1 1 i i r r 2 2 n21 < 1→ i < r n21 > 1→ i > r
 9. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. SỰ KHÚC XẠ 2. Chiết suất tuyệt đối: ÁNH SÁNG: Chiết suất tuyệt đối của một môi 1. Hiện tượng khúc trường là chiết suất tỉ đối của môi xạ ánh sáng: trường đó đối với chân không. 2. Định luật khúc xạ n2 c Cs của mt 2 n21 = n= ánh sáng: sin i n1 v = h`ăngsô′ Cs của mt 1 sin r - Chân không có nck = 1 II. CHIẾT SUẤT MÔI TRƯỜNG: - Không khí́ có nkk ≈ 1. 1. Chiết suất tỉ đối: - Cac chât trong suôt khac đêu có n > 1 ́ ́ ́ ́ ̀ sin i = n21 * CT của định luật: sin r n1 sin i = n2 sin r 2. Chiết suất tuyệt đối:
 10. BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: Ánh sáng truyền đi theo đường nào 1. Hiện tượng khúc thì cũng truyền ngược theo đường xạ ánh sáng: đó. 1 2. Định luật khúc xạ n12 = ánh sáng: A C n21 n1 sin i = n2 sin r II. CHIẾT SUẤT MÔI TRƯỜNG: 1. Chiết suất tỉ đối: 2. Chiết suất tuyệt đối: III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ B TRUYỀN ÁNH SÁNG:
 11. THÍ NGHIỆM VỀ ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Sin i = hằng số Sin r t/ng i r sini/sinr 1 300 1,47 200 2 450 1,42 300 3 600 380 1,42
 12. 2 1
Đồng bộ tài khoản