Kiến thức Vật lý: Khúc xạ ánh sáng

Chia sẻ: chuot0405

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới( tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia t-ớ Vi.ới hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kiến thức Vật lý: Khúc xạ ánh sáng

BÀI 26:

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. SỰ KHÚC XẠ 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
ÁNH SÁNG:




A’ A
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. SỰ KHÚC XẠ 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
ÁNH SÁNG:
Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch
1. Hiện tượng khúc phương (gãy) của các tia sáng khi
xạ ánh sáng: truyền xiên góc qua mặt phân cách
giữa hai môi trường trong suốt khác
2. Định luật khúc xạ
nhau.
ánh sáng:
2. Định luật khúc xạ ánh sáng:
S N S'
SI: tia tới
I: điểm tới
i'
i
IS’: tia phản xạ
1
NIN’: pháp tuyến với mặt
I
phân cách tại I
2
r
IR: tia khúc xạ
N' i: góc tới
R
i’: góc phản xạ
r : góc khúc xạ
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. SỰ KHÚC XẠ
2. Định luật khúc xạ ánh sáng:
ÁNH SÁNG:
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng
1. Hiện tượng khúc
tới( tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và
xạ ánh sáng:
ở phía bên kia pháp tuyến so với tia
2. Định luật khúc xạ tới.ới hai môi trường trong suốt nhất
-V
ánh sáng: định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và
sin góc khúc xạ (sinr) luôn không
đổi
sin i
= h`ăngsô′
sin r
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. SỰ KHÚC XẠ
1.Chiết suất tỉ đối:
ÁNH SÁNG:
1. Hiện tượng khúc
As truyền từ môi trường 1 sang môi
xạ ánh sáng:
trường 2
2. Định luật khúc xạ
ánh sáng:
sin i
sin i
= n21
= h`ăngsô′
sin r
sin r
II. CHIẾT SUẤT
MÔI TRƯỜNG:
Chiết suất tỉ đối của môi trường 2
1.Chiết suất tỉ đối:
n21 : ( chứa tia khúc xạ) đối với môi
trường 1 (chứa tia tới)
1 1
i
i


r
r
2 2




n21 < 1→ i < r
n21 > 1→ i > r
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. SỰ KHÚC XẠ 2. Chiết suất tuyệt đối:
ÁNH SÁNG: Chiết suất tuyệt đối của một môi
1. Hiện tượng khúc trường là chiết suất tỉ đối của môi
xạ ánh sáng: trường đó đối với chân không.
2. Định luật khúc xạ
n2 c
Cs của mt 2
n21 = n=
ánh sáng:
sin i n1 v
= h`ăngsô′ Cs của mt 1
sin r - Chân không có nck = 1
II. CHIẾT SUẤT
MÔI TRƯỜNG: - Không khí́ có nkk ≈ 1.
1. Chiết suất tỉ đối: - Cac chât trong suôt khac đêu có n > 1
́ ́ ́ ́ ̀
sin i
= n21 * CT của định luật:
sin r
n1 sin i = n2 sin r
2. Chiết suất tuyệt đối:
BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. SỰ KHÚC XẠ
ÁNH SÁNG: Ánh sáng truyền đi theo đường nào
1. Hiện tượng khúc thì cũng truyền ngược theo đường
xạ ánh sáng: đó.
1
2. Định luật khúc xạ
n12 =
ánh sáng: A C
n21
n1 sin i = n2 sin r
II. CHIẾT SUẤT
MÔI TRƯỜNG:
1. Chiết suất tỉ đối:
2. Chiết suất tuyệt đối:
III. TÍNH THUẬN
NGHỊCH CỦA SỰ
B
TRUYỀN ÁNH
SÁNG:
THÍ NGHIỆM VỀ ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG


Sin i
= hằng số
Sin r




t/ng i r sini/sinr

1 300 1,47
200
2 450 1,42
300

3 600 380 1,42
2
1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản