Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

Chia sẻ: bacuong2205

Kiến trúc máy tính bao gồm: kiến trúc PC, CPU, qui trình thực hiện lệnh, tổ chức bộ nhớ, tổ chức thanh ghi, máy ngữ và hợp ngữ, cách viết trình hợp ngữ, một số lệnh đơn giản, chạy trình hợp ngữ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản