Kiêng kỵ trong cưới gả

Chia sẻ: liemhang

Giáp tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa Bính tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa Mậu tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ -...

Nội dung Text: Kiêng kỵ trong cưới gả

 

  1. TUỔI TÝ Giáp tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa Bính tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa Mậu tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa Canh tý:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa Nhâm tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa TUỔI SỬU Ất sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Canh, Kị với Can Tân Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi , các tuổi khác bình hòa
  2. Đinh sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi , các tuổi khác bình hòa Kỷ sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi , các tuổi khác bình hòa Tân sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Bính.Kị với Can Đinh Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi , các tuổi khác bình hòa Quý sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi , các tuổi khác bình hòa TUỔI DẦN Bính dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa Mậu dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa Canh Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa Nhâm Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa Giáp Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa TUỔI MẸO Đinh Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa
  3. Kỷ Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa Tân Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa Quý Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa Ất Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa TUỔI THÌN Mậu Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi Hợp với Can Quý, Kị với Can Giáp Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất, các tuổi khác bình hòa Canh Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất, các tuổi khác bình hòa Nhâm Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất, các tuổi khác bình hòa Giáp Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất, các tuổi khác bình hòa Bính Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất, các tuổi khác bình hòa TUỔI TỴ Kỷ Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa
  4. Tân Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa Quý Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa Ất Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa Đinh Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa (St)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản