Kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng 2

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.077
lượt xem
338
download

Kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập hóa chuyên đề Kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng 2

  1. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI DẠNG 2 Loại II:Bài Tập Trắc Nghiệm Bài 1:Có 200ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M .Thêm 2,24 gam bột Fe vào dung dịch đó .Khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B a.Tính khôí lượng chất rắn A (ĐS: 4,08gam) b.Tính nồng độ mol/lít của các muối trong dung dịch B (biết thể tích của dung dịch không thay đổi ) (ĐS:Fe(NO3)2=0,2M và Cu(NO3)2 =0,35M c.Hoà tan chất rắn A bằng axit HNO3 đặc thì thu được bao nhiêu lít khí mầu nâu thoát ra (đktc) ĐS:1,792lít Bài 2:Lắc kỹ m gam bột Ni với 150gam dung dịch gồm AgNO3 8,5% và Cu(NO3)214,1% a.Viết phương trình phản ứng sẩy ra b.Tính khối lượng Ni cần dùng để phản ứng xong ,lượng Cu(NO3)2 còn nửa lượng ban đầu ĐS: m=5,53125gam Bài 3:Lắc m gam bột Mg với 500ml dung dịch A gồm AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 17,2gam chất rắn B và dung dịch C. a.Tính m (ĐS: 3,6gam) b.Tính nồng độ các chất trong dung dịch C Bài 4:Nhúng một thanh kim loại M có hoá trị II vào 500ml dung dịch CuSO4 0,2M .Sau một thời gian khối lượng thanh kim loại M tăng 0,4 gam và nồng độ dung dịch CuSO4 còn lại 0,1M a.Xác định kim loại M (ĐS: Fe) b.Lấy m gam kim loại M cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 nồng độ mỗi muối là 0,1M . Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn ,ta thu được chất rắn A có khối lượng 15,28 gam và dung dịch B. Tính m (ĐS: 6,72gam) Loại II:Bài Tập Trắc Nghiệm Bài 1: Cho 5,6 gam bột sắt vào 400ml dung dịch AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,3M.Khuấy dung dịch cho tới khi phản ứng sẩy ra hoàn toàn ,thu được chất rắn A ,dung dịch B.Tính khối lượng chất rắn A A.6,4gam B.9,44gam C.10,72gam D.kết quả khác Bài 2: Cho m gam Mg vào 100ml dung dịch chứa CuSO4 0,1M và FeSO4 0,1M sau khi phản ứng kết thúc ta thu được dung dịch A (chứa 2 ion kim loại ).Sau khi thêm NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.Nung B ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn nặng 1,2 gam .Tính m A.0,24 gam B.0,36 gam C.0,12 gam D.0,48 gam Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp CuCl2 và Cu(NO3)2 vào H2O thu được dung dịch A .Cho một thanh Mg vào dung dịch A khuấy đều cho tới khi mầu xanh biến mất hoàn toàn .Lấy thanh Mg ra cân lại thấy khối lượng thanh Mg tăng 0,8 gam .Cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan .Giá trị của m là A. 2,84 gam B.2,48 gam C.2,44 gam D.4,48 gam Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đồng bộ tài khoản