Kính gởi : Các trường THPT, THCS&THPT, THPT chuyên, PT DTNT tỉnh.

Chia sẻ: Anh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
326
lượt xem
30
download

Kính gởi : Các trường THPT, THCS&THPT, THPT chuyên, PT DTNT tỉnh.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quán triệt ôn tập tốt nghiệp theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo về chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, phương pháp; về ôn tập theo cấu trúc đề thi năm 2009. Hướng dẫn về dạy học "Điểm uốn đồ thị" trong môn Toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kính gởi : Các trường THPT, THCS&THPT, THPT chuyên, PT DTNT tỉnh.

  1. UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 757/SGDĐT-GDTrH Biên Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2009 V/v Hướng dẫn thêm về ôn tập tốt nghiệp năm học 2008 - 2009 Kính gởi : Các trường THPT, THCS&THPT, THPT chuyên, PT DTNT tỉnh. Căn cứ công văn số 3531/BGDĐT-GDTrH ngày 28/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp năm học 2008 - 2009; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thêm các trường THPT, THCS&THPT, THPT chuyên, PT DTNT tỉnh (gọi chung là trường THPT) về ôn tập tốt nghiệp năm học 2008 - 2009. 1. Quán triệt ôn tập tốt nghiệp theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Về chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, phương pháp Yêu cầu các trường THPT thực hiện ôn tập tốt nghiệp các môn học bảo đảm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2553/BGDĐT-GDTrH ngày 27/3/2009, được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tại công văn số 497/SGDĐ-GDTrH ngày 30/3/3/2009. Đặc biệt chú trọng hai nội dung; thứ nhất, đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12; thứ hai, chú ý phương pháp, cách thức tổ chức ôn tập có hiệu quả. Lưu ý ở môn Ngữ văn phải ôn tập tất cả các bài trong Hướng dẫn ôn tập. Lưu ý ở môn Toán; khi ôn tập khái niệm điểm uốn dành không quá 15 phút giúp học sinh nhớ khái niệm và cách tính tọa độ điểm uốn, không hướng dẫn sâu lý thuyết (về điểm uốn); các nội dung khác của môn Toán ôn tập bảo đảm theo quy định nói trên. b) Về ôn tập theo cấu trúc đề thi năm 2009 Các trường THPT khi ôn tập theo cấu trúc đề thi năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại công văn số 9950/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/10/2008, được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tại công văn số 2115/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/10/2008, lưu ý chỉ cần hướng dẫn học sinh ba vấn đề; một là hình thức thi trắc nghiệm hoặc tự luận đối với mỗi môn thi; hai là đề thi gồm hai phần (phần chung cho tất cả thí sinh và phần riêng cho học sinh theo từng chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao) hoặc chỉ có phần chung, không có phần riêng; ba là đề thi của mỗi môn thi gồm bao nhiêu câu; không ôn tập theo nội dung trong cấu trúc đề thi, vì nội dung đó chỉ minh họa cấu trúc đề thi. 2. Hướng dẫn về dạy học “điểm uốn của đồ thị” trong môn Toán a) Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tại công văn số 3531/BGDĐT-GDTrH ngày 28/4/2009, Bộ Giáo dục và Đào 1
  2. tạo quy định về dạy học “điểm uốn của đồ thị” trong môn Toán 12 : Yêu cầu bắt buộc để vẽ chính xác đồ thị là phải xác định một số điểm đặc biệt của đồ thị : chẳng hạn như giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ; điểm uốn của đồ thị cũng là điểm đặc biệt cần xác định để vẽ chính xác đồ thị. Mặt khác, có những bài tập không nói đến điểm uốn nhưng vẫn phải sử dụng điểm uốn mới giải được, hoặc dễ làm hơn (ví dụ : xác định tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba; có hay không điểm thuộc đồ thị hàm bậc ba, mà qua điểm đó, kẻ được tiếp tuyến duy nhất với đồ thị). Hướng dẫn ôn tập đã yêu cầu học sinh nắm được khái niệm điểm uốn trong khi ôn tập chuẩn bị kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên, sách giáo khoa cũng lưu ý : có thể bỏ qua việc xác định điểm đặc biệt nào đó của đồ thị nếu việc tính toán để xác định điểm đặc biệt đó quá phức tạp; điểm uốn của đồ thị cũng trong lưu ý này. b) Hướng dẫn thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thêm về dạy học “điểm uốn của đồ thị” trong môn Toán 12 kể từ năm học 2008 - 2009 (thời gian còn lại) : - Đối với chương trình nâng cao thực hiện theo sách Giải tích 12 nâng cao, sách Bài tập Giải tích 12 nâng cao, sách giáo viên Giải tích 12 nâng cao. - Đối với chương trình chuẩn thực hiện theo sách Giải tích 12 (bài đọc thêm từ trang 24 đến trang 27) và các quy định nói trên. Riêng năm học 2008 - 2009, các trường THPT chỉ đạo giáo viên dạy môn Toán 12 chương trình chuẩn nếu chưa thực hiện thì bố trí trong thời lượng dạy học ôn tập khoảng 15 phút để dạy về khái niệm và cách xác định tọa độ điểm uốn (minh họa, thực hành trong bài tập về khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc ba, khảo sát và vẽ đồ thị hàm trùng phương) Nơi nhận : KT. GIÁM ĐỐC - Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTrH); - Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; (đã ký) - Lưu : VT, Phòng GDTrH. Nguyễn Thiệp 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản